Psikolog Dilara Yıldırım, Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog sitesinin yazarı

Psikolog Dilara Yıldırım

1 Temmuz 2022

Çocuk Resmi Gelişim Dönemleri

Resim yapan çocuğun bedensel ve zihinsel faaliyetlerine paralel olarak sanat faaliyetlerinde de bir değişim meydana gelir. Çocuğun ilk zamanlarda yaptığı anlamsız karalamalar giderek bir sanat evresine dönüşür ve ergenlik dönemine kadar devam eder. Çocuğun çizimlerindeki ayrıntı miktarının çocuğun yaşına ve bilişsel gelişime bağlı olarak arttığı gözlemlenmiştir
23 Haziran 2022

Çocuk ve Resim

Çocuklar için resim yapıyor olmak, onların dünyasında, ilgilenmiş oldukları diğer sanat etkinliklerine göre daha özel bir yerdedir. Epeyce küçük yaşlardan itibaren çocuklar için güçlü bir iletişim turudur. Bizler çocukların yapmış olduğu resimler sayesinde hem onları daha iyi tanıyabiliriz bunu yaparken de iç dünyalarını gözlemleyebiliriz. Resim yapan çocuklar yapmış oldukları resim ile kendini tanımlar.
10 Haziran 2022

Ebeveynler Çocuklarla Nasıl Oyun Oynamalı?

Oyun çocukların tecrübe ve kendileri hakkında duygularını dışa vurdukları bir araç. Oyun çocuğun dili ve oyuncaklar onların dünyası. Çocuklar için bu kadar önemi olan oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü ebeveynler tarafından maalesef ki atlanabiliyor. Oyun çocuklara kim olduğunu, neler yapabildiğini ve etrafındaki dünya ile nasıl etkileşime geçeceğini öğretme fırsatı sunduğundan çocuklar için çok faydalıdır.
10 Mayıs 2022

Oyun Tipleri

Çocukluk sırasında akran etkileşimin büyük kısmı oyunu içerir, ama sosyal oyun sadece bir çeşit oyundur. Oyun çocukların başka bir amaç olmadan sadece oynamak için ilgilendikleri zevkli bir faaliyettir. Bugün en yaygın olarak araştırılan çocuk oyun tipleri arasında, duyu-motor ve uygulamalı oyun, taklit oyunu/sembolik oyun, sosyal oyun, yapılandırıcı oyun ve kurallı oyun bulunmaktadır.
10 Mayıs 2022

Ergen Ben Merkezliliği

Ergen ben merkezliliği, ergenin kendi görüntüsü ve davranışları konusundaki öz farkındalığının artmasıdır. Ergen ben merkezliliğinin iki önemli unsuru vardır. Hayali seyirci ve kişisel hikaye. Hayali seyirci, ergenin kendisi gibi diğer insanların da onunla ilgilendiğine inanması ve ayrıca dikkat çekici davranışlarla ilgiyi çekmeye, görünür olmaya ve ‘sahnede’ olmaya çalışmasıdır.
29 Nisan 2022

Karar Verememe

Kararsızlık bir ruhsal hastalıktan kaynaklanıyorsa tedavisini bir uzman tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kişilik yapısından kaynaklanan kararsızlığın köklü tedavisi psikoterapi ile mümkündür. Bu tür durumlarda psikoterapi eğitimi almış bir uzmana başvurulmalıdır.
25 Nisan 2022

Çocuklarda Kaygı

Neredeyse her çocuk, normal gelişim sürecinin bir parçası olarak korkular ve endişeler yaşamaktadır. Yaygın olarak görülen ve genellikle yaş ilerledikçe terk edilen korkular, karanlıktan, hayali yaratıklardan (5 yaşından küçük çocuklarda) ve ebeveynlerinden ayrılmaktan (10 yaşının altındaki çocuklarda) korkmadır.
19 Nisan 2022

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

Ayrılma kaygısı bozukluğu, bireylerin normal olmayan bir şekilde birine (anne, baba, sevgili, arkadaş gibi) bağlanması ve o kişiden ayrılma düşüncesiyle bile yoğun stres, kaygı ve korku duymasıdır. Ayrılma kaygısı olan kişiler, bağlandıkları kişiden ayrılmamak, o kişinin yanında kalmak için işlerini, okullarını, sorumluluklarını aksatırlar. Ayrılma kaygısı bozukluğu, travmatik olaylar, çevresel faktörler, ebeveynlerin tutumları gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
18 Nisan 2022

Bebeklerde Refleksler

Yeni doğan bebekler tümüyle çaresiz değildir. Diğer donanımları arasında bazı temel refleksleri vardır. Örneğin yeni doğan bebek nefesini tutabilir ve boğazını kasarak suyu dışarı atar. Refleksler uyarıcıya karşı yapılandırılmış tepkilerdir, otomatik, bebeğin kontrolü dışındadır. Refleksler genetik olarak hayatta kalış mekanizmasıdır. Bebeklerin öğrenme olanağına sahip olmadan önce çevrelerine uyumsal tepki vermelerini sağlar.