Stj. Psikolog Ceyda Nur Ahmetbeyoğlu, Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog sitesinin yazarı

Stj. Psikolog Ceyda Nur Ahmetbeyoğlu

25 Nisan 2024

Yalnızlığın Bir Sebebi: Reddedilme Korkusu

Reddedilme korkusu, başkaları tarafından reddedilmeyi kaygıyla bekleme, reddi algılamaya hazır olma ve algıladığında aşırı tepki gösterme olarak tanımlanır. Kaygı, depresyon gibi pek çok psikolojik rahatsızlıkla ilişkili olmasının yanı sıra, ilişkilerin bozulmasında da rol oynayarak kişiyi yalnızlaştırabilmektedir. Bu hassasiyete sahip olanların içinde bulunduğu kaygılı beklenti ve öfke, onları düşmanca davranmaya itebilecek ya da zaten reddedileceklerini düşünerek onları ilişkilerden uzaklaştırıp yalnızlaşmalarına sebep olabilecektir.
22 Aralık 2023

YETERSİZLİK VE BAŞKASINA BAĞIMLILIK DUYGUSU

Yetersizlik ve başkasına bağımlılık duygusu, kişilerin maruz kaldığı işlevsiz ebeveynlikten kaynaklanabilir ve erken çocukluk döneminden itibaren oluşur. Bu kişiler yeni kararlar alacakları zaman sürekli bir başkasına danışma eğilimindelerdir. Tek başlarına yeni bir durumla baş etmek zorunda kalmaktan çok endişe duyarlar. Kendileri keşfetmektense hep bir başkasının onlara yol göstermesine ihtiyaç duyarlar. Bu davranışlarının altında yatan temel düşünce “beceriksizim ve bu nedenle başkalarına bağlıyım” dır. Terapide, bu bireylerde öncelikle yeterlilik duygusunu geliştirmek ve bağımlı davranışları azaltmak hedeflenir. Kendilerine yönelik olumsuz yargıları değiştirilir ve tek başlarına eylemde bulunabilmeleri desteklenir.
12 Ekim 2023

Mutluluk Hormonları

Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin; halk arasında mutluluk hormonları olarak da bilinen 4 temel hormondur. Eksikliklerinde kaygı, sinirlilik, depresyon; fazlalığında ise huzursuzluk, hiperaktivite, şüphecilik gibi belirtiler görülebilmektedir. Bu hormonları sağlıklı şekilde almanın yolları arasında et, süt ürünleri, bakliyat ve kuruyemiş tüketmek; güneş ışığı almak, müzik dinlemek, spor veya meditasyon yapmak vb. eylemler yer alırken örneğin dopamin gibi hormonların sağlıksız alım yolları arasında fast food, alkol ve sigara tüketimi, aşırı internet kullanımı vb. yer almaktadır. Bu hormonların sağlıklı düzeyde ve şekilde alınması beden ve zihin sağlığı için oldukça önemlidir.
6 Ekim 2023

Karamsarlık Duygusu: “Bir Felaket Olacak!”

Karamsar kişiler, olumlu yaşantılarını göz ardı ederler ve geçmiş ve gelecek olan olumsuzluklara odaklanırlar. Bir şeylerin ters gideceğine, bu tersliklerin etkilerinin kalıcı olacağına, girişimlerinin başarısız olacağına, tüm kötülüklerin onların başına geleceğine dair abartılı inançları vardır. Olumsuz düşünceleri tekrarla zihinlerinde döndürme anlamına gelen “ruminasyon” bu kişilerde sık görülür. Kaygılı, kararsız, şikayetçi, gergin, depresif özellikler gösterirler.
29 Eylül 2023

Migren Tedavisinde EMDR Terapisi

EMDR terapisine göre anılar, beynimizde o anki ses, koku, imgeler, duygu ve düşüncelerle birlikte işlemlenir, öğrenilir ve işlevsel hale gelir. Ancak travmalarda bu durum böyle olmaz ve anılar işlemlenemez. Migren, kişinin hayatını oldukça olumsuz etkileyen, şiddeti ve sıklığına göre kişiyi atak sırasında işlevsizleştiren ve stres yaratan bir hastalıktır. EMDR’la migren üzerine çalışmalar yapılmış ve EMDR’ın migrenin olumsuz etkilerini azalttığı ortaya koyulmuştur. EMDR terapisi alan migren hastalarının zamanla daha az ilaca başvurdukları, acile gitme sıklıklarının azaldığı, ağrıların şiddeti ve sıklığının azaldığı, bazense ortadan kalktığı görülmüştür.
25 Eylül 2023

Yutma/Boğulma Fobisi

Yutma fobisi, kişilerin yiyecek ve içecekleri tüketirken, hatta bazen tükürüklerini yutarken yaşadıkları zorluk ve yoğun kaygı olarak kendini gösterir. Bu fobinin ortaya çıkışı genellikle bir boğulma yaşantısıyla birlikte olur. Kişi boğulmaktan kaçınmak için güvenlik davranışları geliştirir ve bu davranışlar zamanla fobisini pekiştirir. Özellikle katı yiyecekleri yiyememe, çorba gibi sıvı yiyeceklerden yardım alma, hap gibi büyük ilaçları içememe, pipet kullanma vb. bu davranışlardandır. Terapide kişinin hangi besinleri tüketirken en çok kaygılandığı, nedenleri ve güvenlik davranışları öğrenilir ve bir yol haritası oluşturulur. Belli egzersizlerle birlikte maruz bırakarak kişinin kaçındığı davranışlar aşamalı olarak azaltılır. Yemek yerken benzer zorluklar yaşayan bireyler; bir gastroenteroloji ya da KBB doktoruna muayene olarak durumun organik mi yoksa psikolojik mi olduğunu öğrendikten sonra psikolojik ise uygun bir psikoloğa başvurmalıdır.
21 Ağustos 2023

Karamsarlık Duygusu: “Bir Felaket Olacak!”

Karamsar kişiler, olumlu yaşantılarını göz ardı ederler ve geçmiş ve gelecek olan olumsuzluklara odaklanırlar. Bir şeylerin ters gideceğine, bu tersliklerin etkilerinin kalıcı olacağına, girişimlerinin başarısız olacağına, tüm kötülüklerin onların başına geleceğine dair abartılı inançları vardır. Olumsuz düşünceleri tekrarla zihinlerinde döndürme anlamına gelen “ruminasyon” bu kişilerde sık görülür. Kaygılı, kararsız, şikayetçi, gergin, depresif özellikler gösterirler.
13 Haziran 2023

Şizofreni

Şizofreni, kişinin gerçeklikle bağlantısını kopartan sanrılar (yanlış inançlar) ve birtakım garip davranışlarla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Halüsinasyonlar, konuşmada bozukluklar, sanrılar gibi aktif belirtiler görülebileceği gibi; dönem dönem depresyon, anksiyete, konuşmama, özbakımını aksatma, isteksizlik gibi pasif belirtiler de görülebilir. İşlevselliği önemli derecede etkileyebileceğinden dolayı mutlaka psikiyatriye başvurulmasını gerektirir ve süreç boyunca psikoterapi desteği de alınabilir.
12 Haziran 2023

Yiyecek Tiksintisi Nedir, Neden Olur?

Belirli yiyeceklere duyulan tiksinti, toplumda yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu durum genellikle o yiyeceği yedikten sonra midenin bozulması gibi nahoş bir deneyimle birlikte ortaya çıkar. Kişi artık o yiyeceği yemekten, hatta kokusu ve görüntüsünden bile rahatsızlık duyar. Bu tiksintinin sebebi tat kaçınma koşullamasıdır. Yiyecek tiksintisi kendiliğinden zamanla kaybolabileceği gibi belli alıştırma egzersizleriyle de ortadan kaldırılabilir.