Çocuk Terapileri arşivleri - Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog

Çocuk Terapileri

30 Ocak 2024

Selektif Mutizm/Seçici Konuşmazlık 

Selektif mutizm ya da seçici konuşmazlık, sıklıkla çocuklarda görülen ve yaygınlığı az olan anksiyete bozuklukları altında değerlendirilen bir bozukluktur. Ebeveyn ve kardeşleri gibi yakın ilişkideki kişilerle konuşması fakat dışarıdaki sosyal ortamlarda konuşmaması olarak tanımlanabilir. Genellikle çocuğun okulöncesi bağlarında belirtileri gösterebilir, fakat okula başlanması ile birlikte belirtiler daha net görülür. Selektif mutizmin ortaya çıkışında travma yaşantılar, sosyal kaygı ve izolasyon, yanlış ebeveyn tutumları gibi nedenler bulunabilir. Tedavide ise davranışçı yöntemler, oyun terapisi ve aile terapisi yaygın olarak kullanılır.
22 Ocak 2024

Karne alan çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocuğunuzun karne alması, onun eğitim sürecindeki gelişimini anlamak ve desteklemek adına önemli bir fırsattır. Bu süreçte, ona karşı takınacağınız tutum, gelecekteki öğrenme motivasyonunu ve özgüvenini etkileyebilir. Karşılıklı anlayış ve açık iletişim, çocuğunuzun hissettiklerini anlamanızı sağlar. Olumlu sonuçlar elde edilmişse tebrik ve ödüllendirme, çocuğunuzun başarılarını daha da artırabilir. Ancak olumsuz durumlarda eleştiri değil, destek olmak ve hatalardan öğrenme perspektifi, çocuğunuza sağlıklı bir öğrenme deneyimi sunabilir. Unutmayın ki çocuğunuz, sadece başarılarıyla değil, zorluklarıyla da sevildiğini hissetmelidir. Koşulsuz sevgi ve kabul, onun öğrenme yolculuğunu destekleyen en değerli unsurdur.
15 Ocak 2024

Çocuklarda hayali arkadaş

Erken çocukluk döneminde hayali arkadaşın özellikleri, çocuğun ihtiyaçlarına göre farklılaşıp değişebilir. Hayali arkadaşlar ile oyun; çocukların kendi benliklerini kazanması, sosyal ilişkide gerçekleşen çatışma, bağ kurma, empati gibi süreçlerin yönetilmesi ve duygusal olarak etkin başa çıkma becerilerin kazanılmasını sağlar. Hayali arkadaş, çocuğun kişiler arası ilişkilerini düzenlerken aynı zamanda kendilerini, duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlar.
27 Aralık 2023

SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU

Sarsılmış bebek sendromu, bebekleri sevmek ya da cezalandırmak için genellikle iki kolundan tutarak sarsma sonucunda meydana gelen bir sendromdur ve en fazla 2-4 ay arası çocuklarda rastlanmaktadır. Sarsma sonucu uyku düzeninde bozulma, sinirlilik, kontrol edilemeyen ağlama, iştahsızlık, bilinç kaybı gibi günlük hayatını oldukça etkileyecek belirtiler gözlenebilir. Bebeklerde uzun süreli ağlamaların gelişimlerinin bir parçası olduğunu, bebekleri yatıştırma yollarını ve sarsma zararlarını anlatmak aile içerisinde farkındalık yaratabilir.
25 Aralık 2023

SALDIRGANLIK İÇEREN OYUNCAKLAR

Çocukların gerçek hayatta deneyimlediği duygular, kendi kurdukları oyunda açığa çıkar. Bu duygu bazen öfkedir bazen de hayal kırıklığı… Oyunda bu duyguların açığa çıkması hem olağan hem de gereklidir. Saldırganlık içeren oyuncaklarla oynamanın çocuklardaki agresyonu artıracağı düşünülse de aslında bu tarz oyuncaklar çocuğun öfke, hayal kırıklığı, üzüntü gibi duygularını ifade edip anlamlandırmasına katkı sağlar. Önemli olan nokta ise ebeveynlerin iyi bir gözlemci olarak öfke duygusunun şiddete dönüştüğü noktada güvenli sınırlar çizebilmesidir. Güvenli sınırlar içinde ifade edilen duygular, çocukların sağlıklı baş edebilme becerisi kazanmasını sağlar.
12 Aralık 2023

Narsisistik Ebeveynle Büyümek

Narsisizm, kişinin kendi benliği ya da bedenine karşı duyduğu hayranlık olarak nitelendirilebilir. Narsisistik ebeveynler çocuklarını yalnızca kendi istedikleri gibi davranırlarsa sever ve kabul eder bu yüzden çocukları ikili ilişkilerde sorun yaşarlar, diğer insanların kendi hakkında ne düşündüğü hakkında kaygılanır ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler.
27 Kasım 2023

Oyun Terapisi

Oyun çocuklar için vakit geçirmek veya eğlenmekten çok daha fazlasıdır. Çocuklar duygularını ve düşüncelerini yetişkinlerin aksine konuşarak değil, oyun oynayarak ifade ederler. Oyun terapisi ise çocukların yaşamlarındaki problemleri, duygu ve düşüncelerini yönlendirilmeden oyuncaklar aracılığıyla ifade ettiği bir terapi yöntemidir. Oyun odasında çocuk, terapist eşliğinde yaşamındaki problemleri sahneler ve metaforlar eşliğinde aktarır. Metaforların iyileştirici gücünü kullanan oyun terapisi, çocuğun birçok probleminin anlamlandırılmasına yardımcı olur. Bu yöntemle; Kaygı problemleri, duygusal ve davranışsal problemler, okula uyum problemleri, iletişim sorunları, depresyon, kayıp ve yas, boşanma, akran zorbalığı, sosyal içe kapanıklık, bağlanma problemleri, travma gibi konularla çalışılabilir. Çocuğunuzun bilişsel ve duygusal gelişimini desteklemek için oyun terapisine başvurabilirsiniz…
16 Kasım 2023

Şema Terapi

Şemalar, bireylerin kendilerini ve çevreyi algılamalarını ve değerlendirmelerini sağlar. Şemalar uyumlu ve uyumsuz olabilmektedir. Şema terapi erken dönem uyumsuz şemalara odaklanmaktadır. Terapide, danışanın şemaları tespit edilip kökenleri araştırılır. Tespit edilen şemaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi üzerine çalışılır.
2 Kasım 2023

Okul Oryantasyonu

Çocukların okula dönüş ve oryantasyon süreci, onlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreç, hem çocukların hem de ailelerin duygusal ve psikolojik olarak hazır olmalarını gerektirir. Okula dönüş ve oryantasyonun çocuklar üzerindeki etkilerini anlamak için, bu sürecin ne anlama geldiğini ve nasıl daha kolaylaştırılabileceğini ele almak önemlidir.