Yetişkin Terapileri arşivleri - Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog

Yetişkin Terapileri

15 Mayıs 2024

Uyumsuz Hayal Kurma

Uyumsuz hayal kurma (maladaptive daydreaming), bir çeşit hayal kurma bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman hikaye tarzında, bir olay örüntüsünün ilerletilmesi şeklinde görülmektedir. Hayal kurmaya karşı duyulan yoğun istek kişiyi işe geç kalma, erteleme davranışı gösterme, sosyal ortamlardan uzak kalma ve akademik başarısızlık gibi sorunlarla baş başa bırakabilir.
3 Mayıs 2024

Güven Oluşumu ve Güvenin Boyutları

Güven doğuştan gelmez. Kişilik özelliklerimiz, mizacımız ile çevremizle kurduğumuz ilişkilerin birleşimi güveni oluşturur. Güven kişinin yaşamında iyi ilişkiler kurulmasını ve sürdürmesini sağlayan önemli bir bileşendir. Güvenin oluşmasını sağlayan bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. Kişinin başkasının onaylamalarına, sözlerine ve vaatlerine güvenmesi için sahip olduğu inanç, beklenti, görüş ve birikmiş bilgiler güvenin bilişsel boyutunu oluşturur. İlişki içinde olan kişileri birbirine bağlayan duygusal bir bağın olmasında ise güvenin duygusal boyutu etkilidir. Güven; risk almayı, karmaşık, belirsiz durumlara karşı başa çıkmaya yarayan davranış biçimlerini içermesinde güvenin davranışsal boyutu etkilidir.
25 Nisan 2024

Yalnızlığın Bir Sebebi: Reddedilme Korkusu

Reddedilme korkusu, başkaları tarafından reddedilmeyi kaygıyla bekleme, reddi algılamaya hazır olma ve algıladığında aşırı tepki gösterme olarak tanımlanır. Kaygı, depresyon gibi pek çok psikolojik rahatsızlıkla ilişkili olmasının yanı sıra, ilişkilerin bozulmasında da rol oynayarak kişiyi yalnızlaştırabilmektedir. Bu hassasiyete sahip olanların içinde bulunduğu kaygılı beklenti ve öfke, onları düşmanca davranmaya itebilecek ya da zaten reddedileceklerini düşünerek onları ilişkilerden uzaklaştırıp yalnızlaşmalarına sebep olabilecektir.
15 Nisan 2024

Yalnızlığın Psikolojik Etkileri

Yalnızlık, kişinin algılayışına göre değişen, sosyal ilişkilerde yetersizlik durumudur. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilerde bu rahatsızlığın gelişiminde ve ilerlemesinde yalnızlık algısının olumsuz bir rolünün olduğu bulunmuştur.​Sosyal yaşam insanların hayatının bir parçasıdır ve psikolojik iyi oluşun sağlanması için kişinin sevdiği insanlardan destek alabilmesi ve kendisini yalnız hissetmemesi önemlidir.
3 Nisan 2024

Yasın Türleri

Yas sürecindeki tepkilerin şiddet, yoğunluk ve süre açısından farklılaşması patolojik ve normal yas sürecini ortaya çıkarır. Yasın yaşanma şekillerine göre normal yas, patolojik yas, travmatik yas ve komplike yas olarak sınıflandırabiliriz. Normal yas sürecinde yaşanan belirtilerin şiddeti ve yoğunluğu zaman geçtikçe azalır ve bireyin rutin işlevine dönmesi beklenir. Patolojik yas çözülemeyen ve rutin işlevselliği dönmeyi engelleyen durumlarda ortaya çıkar. Patolojik yas; gecikmiş, maskelenmiş, kronik ve abartılmış yas durumlarında görülür. Travmatik yas kaybedilen kişinin ölüm nedeni ile ilişkiliyken komplike yas kaybedilen kişinin ölümünü reddedilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
28 Mart 2024

Terk Edilme Korkusu

Terk edilmek, çoğu kişi için acı veren bir deneyimdir. Bazı bireylerin, yakınlık kurmuş olduğu kişiler tarafından terk edileceğine dair inancı oldukça fazla ve tahrip edicidir. Kişiler, terk edilmeye dair herhangi bir bulgu yokken bile çevresiyle olan ilişkilerinde aşırı tetiktedir ve yoğun olarak terk edilme kaygısı yaşamaktadır.
22 Mart 2024

Sosyal Öğrenme

Sosyal öğrenme, bireyin toplum ve sosyal kurallara uyum sağlamak aracıyla diğer insanları izleyip gözlemleyerek öğrenmesidir. Gözlemleyerek öğrenme davranışın sadece taklit edilmesi değildir. Gözlemlemek bireyi bilgilendirir, toplum kurallarını daha iyi anlamasını sağlar ve kendileri için faydalı olan durumlarda davranışın tekrar edilmesini sağlar. Üç ana faktörü vardır; birey, çevre ve davranış. Bu üç faktör sürekli etkileşim halindedir ve birbirlerinden etkilenirler.
18 Mart 2024

Savunma Mekanizmaları

Kabul etmesi zor duygu ve düşüncelerin varlığı söz konusu olduğunda kaygının bastırılması ve daha kabul edilebilir bir forma dönüştürülebilmesi için bireyin farkındalığı olmadan işleyen stratejiler olan savunma mekanizmaları kullanılır. Savunma mekanizmaları çocukluk döneminde gelişmeye başlamaktadır.
26 Şubat 2024

Kişilik Tipini Belirlemede Yardımcı Olan 5 Faktör

Kişilik, tüm bireylerin kendilerine özgü olan karakteristik yapılarıdır. Kişilik tiplerini belirlemede yardımcı olan Beş Faktör Kişilik Kuramı geliştirilmiştir. Bu beş faktör dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk şeklinde sıralanabilir. Dışadönük bireyler sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Nevrotik bireyler stresle baş etmekte güçlük çekerler ve duygusal anlamda dengesiz olurlar. Deneyimlere açık olan bireyler meraklı olurlar. Sorumluluk sahibi bireyler disiplinli ve kontrollü olurlar. Uyumlu bireyler insancıl ve dost canlısı olurlar.