Ergen Terapileri arşivleri - Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog

Ergen Terapileri

15 Mart 2024

Ergenlikte Özerklik

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlerin bu geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için kendi düşüncelerini, değerlerini, isteklerini ve seçimlerini değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Çevresinden etkili bir şekilde fikir edinebilme, kendi kararını verebilme ve hedefine ulaşmaya yönelik stratejilerini geliştirebilme gibi becerilerin kazanılması ergenlerin özerklik gelişimi açısından önemlidir.
12 Aralık 2023

Narsisistik Ebeveynle Büyümek

Narsisizm, kişinin kendi benliği ya da bedenine karşı duyduğu hayranlık olarak nitelendirilebilir. Narsisistik ebeveynler çocuklarını yalnızca kendi istedikleri gibi davranırlarsa sever ve kabul eder bu yüzden çocukları ikili ilişkilerde sorun yaşarlar, diğer insanların kendi hakkında ne düşündüğü hakkında kaygılanır ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler.
16 Kasım 2023

Şema Terapi

Şemalar, bireylerin kendilerini ve çevreyi algılamalarını ve değerlendirmelerini sağlar. Şemalar uyumlu ve uyumsuz olabilmektedir. Şema terapi erken dönem uyumsuz şemalara odaklanmaktadır. Terapide, danışanın şemaları tespit edilip kökenleri araştırılır. Tespit edilen şemaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi üzerine çalışılır.
27 Ekim 2023

SPORUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çocuklar için spor yapmak hem stres seviyelerini azaltır hem defiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını sağlayacaktır. Spor yapmak çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini destekler. Günümüzde birçok kişi sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığından şikayetçidir. Erken yaşta kendi sorumluluklarını alabilen çocuk, yetişkinlikteki sorumluluklarını almakta zorlanmaz. Bu yüzden düzenli olarak spor yapan çocukların akedemik olarak da daha başarılı olduğu görülmüştür.
12 Haziran 2023

Yiyecek Tiksintisi Nedir, Neden Olur?

Belirli yiyeceklere duyulan tiksinti, toplumda yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu durum genellikle o yiyeceği yedikten sonra midenin bozulması gibi nahoş bir deneyimle birlikte ortaya çıkar. Kişi artık o yiyeceği yemekten, hatta kokusu ve görüntüsünden bile rahatsızlık duyar. Bu tiksintinin sebebi tat kaçınma koşullamasıdır. Yiyecek tiksintisi kendiliğinden zamanla kaybolabileceği gibi belli alıştırma egzersizleriyle de ortadan kaldırılabilir.
7 Haziran 2023

Karabasan Korkusu

Halk arasında karabasan olarak da bilinen uyku felci, kişinin hemen uyandıktan sonra ya da uykuya dalmadan hemen önce yaşadığı konuşamama ve hareket edememe hali olarak tanımlanabilir. Düzensiz uyku, stres gibi etmenler uyku felcinin yaşanmasında büyük önem taşıyan faktörler olduğundan vardiyalı çalışıp uyku düzenleri sabit olmayan kişilerde, stresli çalışma ortamlarında çalışan ve depresyon yaşayan kişilerde daha fazla yaşanabilir.
30 Mart 2023

Kişilik Tipini Belirlemede Yardımcı Olan 5 Faktör

Kişilik, tüm bireylerin kendilerine özgü olan karakteristik yapılarıdır. Kişilik tiplerini belirlemede yardımcı olan Beş Faktör Kişilik Kuramı geliştirilmiştir. Bu beş faktör dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk şeklinde sıralanabilir. Dışadönük bireyler sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Nevrotik bireyler stresle baş etmekte güçlük çekerler ve duygusal anlamda dengesiz olurlar. Deneyimlere açık olan bireyler meraklı olurlar. Sorumluluk sahibi bireyler disiplinli ve kontrollü olurlar. Uyumlu bireyler insancıl ve dost canlısı olurlar.
27 Mart 2023

Savant Sendromu

Savant sendromunda birey, genel zeka düzeyi düşük olmasına rağmen, bir veya birden fazla alanda aşırı yüksek yetenek sergiler. Bu sendroma sahip bireylerde çoğunlukla otizm spektrum bozukluğu veya benzeri gelişim kaynaklı sinirsel bozukluklar görüldüğü gibi, bir beyin hasarı sonucu da savant sendromu oluşabilmektedir.
24 Mart 2023

Ebeveyn Reddi

Ebeveyn reddi; çocuktan uzak durma, tepkisiz kalma, sevgi göstermeme, sözel ve fiziksel olarak saldırgan olma ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeme olarak özetlenebilir. Ebeveyni tarafından reddedilmiş ve sevilmeyen hisseden çocuklar, birçok psikolojik rahatsızlık geliştirebilmektedir. Bu bireyler duygularını kontrol etmede güçlük ve uyum sorunları yaşayabilir, depresyon geliştirebilirler. Bu gibi sonuçlardan kaçınmak için ebeveynlerin sevgi ve sıcaklık gösteren, çocuğun duygularını ve düşüncelerini önemseyerek ilgili olan kabul edici bir yaklaşımda olmaları çocuğun yararına olacaktır.