Blog - Myrina Psikoloji - Ankara Psikolog
15 Mayıs 2024

Uyumsuz Hayal Kurma

Uyumsuz hayal kurma (maladaptive daydreaming), bir çeşit hayal kurma bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. Çoğu zaman hikaye tarzında, bir olay örüntüsünün ilerletilmesi şeklinde görülmektedir. Hayal kurmaya karşı duyulan yoğun istek kişiyi işe geç kalma, erteleme davranışı gösterme, sosyal ortamlardan uzak kalma ve akademik başarısızlık gibi sorunlarla baş başa bırakabilir.
3 Mayıs 2024

Güven Oluşumu ve Güvenin Boyutları

Güven doğuştan gelmez. Kişilik özelliklerimiz, mizacımız ile çevremizle kurduğumuz ilişkilerin birleşimi güveni oluşturur. Güven kişinin yaşamında iyi ilişkiler kurulmasını ve sürdürmesini sağlayan önemli bir bileşendir. Güvenin oluşmasını sağlayan bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. Kişinin başkasının onaylamalarına, sözlerine ve vaatlerine güvenmesi için sahip olduğu inanç, beklenti, görüş ve birikmiş bilgiler güvenin bilişsel boyutunu oluşturur. İlişki içinde olan kişileri birbirine bağlayan duygusal bir bağın olmasında ise güvenin duygusal boyutu etkilidir. Güven; risk almayı, karmaşık, belirsiz durumlara karşı başa çıkmaya yarayan davranış biçimlerini içermesinde güvenin davranışsal boyutu etkilidir.
25 Nisan 2024

Yalnızlığın Bir Sebebi: Reddedilme Korkusu

Reddedilme korkusu, başkaları tarafından reddedilmeyi kaygıyla bekleme, reddi algılamaya hazır olma ve algıladığında aşırı tepki gösterme olarak tanımlanır. Kaygı, depresyon gibi pek çok psikolojik rahatsızlıkla ilişkili olmasının yanı sıra, ilişkilerin bozulmasında da rol oynayarak kişiyi yalnızlaştırabilmektedir. Bu hassasiyete sahip olanların içinde bulunduğu kaygılı beklenti ve öfke, onları düşmanca davranmaya itebilecek ya da zaten reddedileceklerini düşünerek onları ilişkilerden uzaklaştırıp yalnızlaşmalarına sebep olabilecektir.
15 Nisan 2024

Yalnızlığın Psikolojik Etkileri

Yalnızlık, kişinin algılayışına göre değişen, sosyal ilişkilerde yetersizlik durumudur. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilerde bu rahatsızlığın gelişiminde ve ilerlemesinde yalnızlık algısının olumsuz bir rolünün olduğu bulunmuştur.​Sosyal yaşam insanların hayatının bir parçasıdır ve psikolojik iyi oluşun sağlanması için kişinin sevdiği insanlardan destek alabilmesi ve kendisini yalnız hissetmemesi önemlidir.
3 Nisan 2024

Yasın Türleri

Yas sürecindeki tepkilerin şiddet, yoğunluk ve süre açısından farklılaşması patolojik ve normal yas sürecini ortaya çıkarır. Yasın yaşanma şekillerine göre normal yas, patolojik yas, travmatik yas ve komplike yas olarak sınıflandırabiliriz. Normal yas sürecinde yaşanan belirtilerin şiddeti ve yoğunluğu zaman geçtikçe azalır ve bireyin rutin işlevine dönmesi beklenir. Patolojik yas çözülemeyen ve rutin işlevselliği dönmeyi engelleyen durumlarda ortaya çıkar. Patolojik yas; gecikmiş, maskelenmiş, kronik ve abartılmış yas durumlarında görülür. Travmatik yas kaybedilen kişinin ölüm nedeni ile ilişkiliyken komplike yas kaybedilen kişinin ölümünü reddedilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
28 Mart 2024

Terk Edilme Korkusu

Terk edilmek, çoğu kişi için acı veren bir deneyimdir. Bazı bireylerin, yakınlık kurmuş olduğu kişiler tarafından terk edileceğine dair inancı oldukça fazla ve tahrip edicidir. Kişiler, terk edilmeye dair herhangi bir bulgu yokken bile çevresiyle olan ilişkilerinde aşırı tetiktedir ve yoğun olarak terk edilme kaygısı yaşamaktadır.
22 Mart 2024

Sosyal Öğrenme

Sosyal öğrenme, bireyin toplum ve sosyal kurallara uyum sağlamak aracıyla diğer insanları izleyip gözlemleyerek öğrenmesidir. Gözlemleyerek öğrenme davranışın sadece taklit edilmesi değildir. Gözlemlemek bireyi bilgilendirir, toplum kurallarını daha iyi anlamasını sağlar ve kendileri için faydalı olan durumlarda davranışın tekrar edilmesini sağlar. Üç ana faktörü vardır; birey, çevre ve davranış. Bu üç faktör sürekli etkileşim halindedir ve birbirlerinden etkilenirler.
18 Mart 2024

Savunma Mekanizmaları

Kabul etmesi zor duygu ve düşüncelerin varlığı söz konusu olduğunda kaygının bastırılması ve daha kabul edilebilir bir forma dönüştürülebilmesi için bireyin farkındalığı olmadan işleyen stratejiler olan savunma mekanizmaları kullanılır. Savunma mekanizmaları çocukluk döneminde gelişmeye başlamaktadır.
15 Mart 2024

Ergenlikte Özerklik

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlerin bu geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için kendi düşüncelerini, değerlerini, isteklerini ve seçimlerini değerlendirebilmeleri gerekmektedir. Çevresinden etkili bir şekilde fikir edinebilme, kendi kararını verebilme ve hedefine ulaşmaya yönelik stratejilerini geliştirebilme gibi becerilerin kazanılması ergenlerin özerklik gelişimi açısından önemlidir.
12 Mart 2024

Psikologlarda Mesleki Stres

Tüm çalışma hayatı boyunca bireylerinin yaşamlarına dahil olmak, onların duygusal iniş çıkışlarına tanık olmak psikologlar için çok önemli bir stres kaynağı olmaktadır. İş doyumunun az olması, seans yoğunluğu gibi faktörler psikologların mesleki stres yaşama ihtimallerini artırabilmektedir.
26 Şubat 2024

Kişilik Tipini Belirlemede Yardımcı Olan 5 Faktör

Kişilik, tüm bireylerin kendilerine özgü olan karakteristik yapılarıdır. Kişilik tiplerini belirlemede yardımcı olan Beş Faktör Kişilik Kuramı geliştirilmiştir. Bu beş faktör dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk şeklinde sıralanabilir. Dışadönük bireyler sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Nevrotik bireyler stresle baş etmekte güçlük çekerler ve duygusal anlamda dengesiz olurlar. Deneyimlere açık olan bireyler meraklı olurlar. Sorumluluk sahibi bireyler disiplinli ve kontrollü olurlar. Uyumlu bireyler insancıl ve dost canlısı olurlar.
19 Şubat 2024

Güven Oluşumu ve Güvenin Boyutları

Güven doğuştan gelmez. Kişilik özelliklerimiz, mizacımız ile çevremizle kurduğumuz ilişkilerin birleşimi güveni oluşturur. Güven kişinin yaşamında iyi ilişkiler kurulmasını ve sürdürmesini sağlayan önemli bir bileşendir. Güvenin oluşmasını sağlayan bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları vardır. Kişinin başkasının onaylamalarına, sözlerine ve vaatlerine güvenmesi için sahip olduğu inanç, beklenti, görüş ve birikmiş bilgiler güvenin bilişsel boyutunu oluşturur. İlişki içinde olan kişileri birbirine bağlayan duygusal bir bağın olmasında ise güvenin duygusal boyutu etkilidir. Güven; risk almayı, karmaşık, belirsiz durumlara karşı başa çıkmaya yarayan davranış biçimlerini içermesinde güvenin davranışsal boyutu etkilidir.
30 Ocak 2024

Selektif Mutizm/Seçici Konuşmazlık 

Selektif mutizm ya da seçici konuşmazlık, sıklıkla çocuklarda görülen ve yaygınlığı az olan anksiyete bozuklukları altında değerlendirilen bir bozukluktur. Ebeveyn ve kardeşleri gibi yakın ilişkideki kişilerle konuşması fakat dışarıdaki sosyal ortamlarda konuşmaması olarak tanımlanabilir. Genellikle çocuğun okulöncesi bağlarında belirtileri gösterebilir, fakat okula başlanması ile birlikte belirtiler daha net görülür. Selektif mutizmin ortaya çıkışında travma yaşantılar, sosyal kaygı ve izolasyon, yanlış ebeveyn tutumları gibi nedenler bulunabilir. Tedavide ise davranışçı yöntemler, oyun terapisi ve aile terapisi yaygın olarak kullanılır.
26 Ocak 2024

Çocuk Sahibi Olmayı İstememek

Bireyler tıbbi bir problem olmadan çocuk sahibi olmayı istememesi, günümüzde gönüllü çocuksuz olarak adlandırılıyor. Yaygın kanının aksine, gönüllü çocuksuz bireyler ileriki yıllarda verdikleri karardan pişman olmadıklarını bildiriyorlar. Bireylerin bu kararı vermesindeki motivasyonlar finansal avantaj, ebeveyn olma yetkinliğinin hissetme, kendine ve ilişkilerine daha çok vakit ayırma ve doğumu travma algılama gibi süreçler yer alıyor.
22 Ocak 2024

Karne alan çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocuğunuzun karne alması, onun eğitim sürecindeki gelişimini anlamak ve desteklemek adına önemli bir fırsattır. Bu süreçte, ona karşı takınacağınız tutum, gelecekteki öğrenme motivasyonunu ve özgüvenini etkileyebilir. Karşılıklı anlayış ve açık iletişim, çocuğunuzun hissettiklerini anlamanızı sağlar. Olumlu sonuçlar elde edilmişse tebrik ve ödüllendirme, çocuğunuzun başarılarını daha da artırabilir. Ancak olumsuz durumlarda eleştiri değil, destek olmak ve hatalardan öğrenme perspektifi, çocuğunuza sağlıklı bir öğrenme deneyimi sunabilir. Unutmayın ki çocuğunuz, sadece başarılarıyla değil, zorluklarıyla da sevildiğini hissetmelidir. Koşulsuz sevgi ve kabul, onun öğrenme yolculuğunu destekleyen en değerli unsurdur.
17 Ocak 2024

SANAT TERAPİSİ NEDİR?

Sanat terapisi temelde, içsel yaşantıların sanat aracılığıyla ifade edilmesidir. Sanat terapisi ortaya çıkan sanatsal ürünle değil süreçle ilgilenir. Temel ama birey bireyin bu süreçte içsel çatışmalarının duygu ve düşüncelerinin farkına vararak içgörü kazanmasıdır. Sanat terapisi psikoloji alanında kullanıldığı gibi diğer pek çok alanda da işlevsellik göstermektedir.
15 Ocak 2024

Çocuklarda hayali arkadaş

Erken çocukluk döneminde hayali arkadaşın özellikleri, çocuğun ihtiyaçlarına göre farklılaşıp değişebilir. Hayali arkadaşlar ile oyun; çocukların kendi benliklerini kazanması, sosyal ilişkide gerçekleşen çatışma, bağ kurma, empati gibi süreçlerin yönetilmesi ve duygusal olarak etkin başa çıkma becerilerin kazanılmasını sağlar. Hayali arkadaş, çocuğun kişiler arası ilişkilerini düzenlerken aynı zamanda kendilerini, duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlar.
8 Ocak 2024

Psikodinamik Psikoterapi (Dinamik Terapi) Nedir?

Psikodinamik Terapi, kişinin çocukluktan itibaren getirdiği geçmiş ve tekrarlanan ilişki örüntüleri, arzuları ve fantezileri, geliştirdiği kalıp ve düşünceleri, terapi ilişkisi ve kişilerarası ilişki örüntüleri üzerinde çalışan bir yöntemdir. Amaç, danışanın geçmişinin şu anki davranışlarına olan etkilerini araştırmak, kişiliğin bilinmeyen ya da farkedilmeyen yönlerini ortaya çıkarmak ve kişiye içgörü kazandırmaktır. Kısacası, kişinin terapi sonunda kendi kişisel ve içsel özgürlüğüne ulaşmasına yardımcı olmaktır.
2 Ocak 2024

Pasif Agresif Kişilik

Pasif agresif tutum, kişinin bastırmaya çalıştığı öfkesinin veya sakladığı saldırganlığının dolaylı yollarla ortaya çıkmasıdır. Olumsuz tepkileri doğrudan göstermeyerek kişi kendini olası olumsuz cevabın sorumluluğunu almaktan korumaya çalışmaktadır. Kişinin bu pasif agresiflikle başa çıkabilmesi için yapabileceği bazı şeyler vardır. Kendi davranışlarını tanıması yıkıcı tepkilerin ortaya çıkmasını önlemek için etkili bir yol olabilmektedir. Pasif agresif kişiliklerde terapi desteği oldukça fayda sağlamaktadır.
27 Aralık 2023

SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU

Sarsılmış bebek sendromu, bebekleri sevmek ya da cezalandırmak için genellikle iki kolundan tutarak sarsma sonucunda meydana gelen bir sendromdur ve en fazla 2-4 ay arası çocuklarda rastlanmaktadır. Sarsma sonucu uyku düzeninde bozulma, sinirlilik, kontrol edilemeyen ağlama, iştahsızlık, bilinç kaybı gibi günlük hayatını oldukça etkileyecek belirtiler gözlenebilir. Bebeklerde uzun süreli ağlamaların gelişimlerinin bir parçası olduğunu, bebekleri yatıştırma yollarını ve sarsma zararlarını anlatmak aile içerisinde farkındalık yaratabilir.
25 Aralık 2023

SALDIRGANLIK İÇEREN OYUNCAKLAR

Çocukların gerçek hayatta deneyimlediği duygular, kendi kurdukları oyunda açığa çıkar. Bu duygu bazen öfkedir bazen de hayal kırıklığı… Oyunda bu duyguların açığa çıkması hem olağan hem de gereklidir. Saldırganlık içeren oyuncaklarla oynamanın çocuklardaki agresyonu artıracağı düşünülse de aslında bu tarz oyuncaklar çocuğun öfke, hayal kırıklığı, üzüntü gibi duygularını ifade edip anlamlandırmasına katkı sağlar. Önemli olan nokta ise ebeveynlerin iyi bir gözlemci olarak öfke duygusunun şiddete dönüştüğü noktada güvenli sınırlar çizebilmesidir. Güvenli sınırlar içinde ifade edilen duygular, çocukların sağlıklı baş edebilme becerisi kazanmasını sağlar.
22 Aralık 2023

YETERSİZLİK VE BAŞKASINA BAĞIMLILIK DUYGUSU

Yetersizlik ve başkasına bağımlılık duygusu, kişilerin maruz kaldığı işlevsiz ebeveynlikten kaynaklanabilir ve erken çocukluk döneminden itibaren oluşur. Bu kişiler yeni kararlar alacakları zaman sürekli bir başkasına danışma eğilimindelerdir. Tek başlarına yeni bir durumla baş etmek zorunda kalmaktan çok endişe duyarlar. Kendileri keşfetmektense hep bir başkasının onlara yol göstermesine ihtiyaç duyarlar. Bu davranışlarının altında yatan temel düşünce “beceriksizim ve bu nedenle başkalarına bağlıyım” dır. Terapide, bu bireylerde öncelikle yeterlilik duygusunu geliştirmek ve bağımlı davranışları azaltmak hedeflenir. Kendilerine yönelik olumsuz yargıları değiştirilir ve tek başlarına eylemde bulunabilmeleri desteklenir.
18 Aralık 2023

Yetişkinlikte Bağlanma: İçsel Çalışan Modeller

Bağlanma, bebeklikte başlayan bir süreçtir ve bebek ile bakımveren arasındaki ilişkinin kalitesiyle ilgilidir. Bakımveren, bebeğin ihtiyaçlarını gideriyorsa ve gerekli sevgiyi veriyorsa güvenli bağlanma gerçekleşir. Bebeklikte oluşmaya başlayan bu bağlanmanın yetişkinlik dönemine yansıması da İçsel Çalışan Modellerdir. Bireyler, bebekliklerindeki kurdukları bağlanma örüntüsünü sürdürebilmekle beraber değişen sosyal çevresiyle birlikte yeni bağlanma türleri de geliştirebilirler. Yetişkinlik döneminde geliştirilen bağlanma türlüleri “Güvenli Bağlanma” , “Saplantılı Bağlanma” , “Kayıtsız Bağlanma” , “Korkulu Bağlanma” olarak gruplanmaktadır.
12 Aralık 2023

Narsisistik Ebeveynle Büyümek

Narsisizm, kişinin kendi benliği ya da bedenine karşı duyduğu hayranlık olarak nitelendirilebilir. Narsisistik ebeveynler çocuklarını yalnızca kendi istedikleri gibi davranırlarsa sever ve kabul eder bu yüzden çocukları ikili ilişkilerde sorun yaşarlar, diğer insanların kendi hakkında ne düşündüğü hakkında kaygılanır ve kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler.
7 Aralık 2023

Hak Görme ve Büyüklenmeci Davranış

Büyüklenmeci bir kişiliğe sahip insanlar kendilerinin başkalarından farklı ve özel olduklarına inanırlar. Alma verme dengesini kabul etmezler, karşılık vermeseler bile ihtiyaçlarını gidermeyi, başkalarına zarar verecek olsa dahi istediklerini yapmayı, söylemeyi kendilerine hak görürler. Terapide amaçlanan ise danışanın diğer insanlardan farklı ayrıcalıklara sahip olmadığını görmesine ve alma verme dengesini kavrayıp içselleştirmesine yardımcı olmaktır.
4 Aralık 2023

Ebeveyn ve Çocuk Arasındaki Rol Değişimi: Ebeveynleşme

Ebeveynleşme, aile yapısının bozulması sebebiyle çocukların gelişim dönemine uygun olmayan sorumlulukları üstlenmesi, bu sorumlulukları yerine getirmek için ebeveyniyle yaptığı rol değişimidir. Ebeveynleşme sürecinde çocuk ile ebeveyn arasında alma-verme dengesi ve karşılıklılık sağlanmazsa çocuğun kişilik gelişiminde sorunlar oluşabilir.
29 Kasım 2023

İç İçe Geçmiş Benlik

Bazı kişiler ebeveyn figürü olarak gördüğü bireylere yönelik çok yoğun bir duygusal bağlılık ve yakınlık hissetmektedir. Kişi ebeveyn figürünün düşüncelerini, eylemlerini içselleştirir, bu düşüncelere uymayan kendi düşüncelerini ise yokmuş gibi baskılar. Yapışık olma hali kişilerin kendilerine ait bir kimlik geliştirmesine engel olmaktadır. Bireyler kendi yetenekleri ve istediklerini gerçekleştiremedikleri bir boşluk duygusu yaşarlar.
27 Kasım 2023

Oyun Terapisi

Oyun çocuklar için vakit geçirmek veya eğlenmekten çok daha fazlasıdır. Çocuklar duygularını ve düşüncelerini yetişkinlerin aksine konuşarak değil, oyun oynayarak ifade ederler. Oyun terapisi ise çocukların yaşamlarındaki problemleri, duygu ve düşüncelerini yönlendirilmeden oyuncaklar aracılığıyla ifade ettiği bir terapi yöntemidir. Oyun odasında çocuk, terapist eşliğinde yaşamındaki problemleri sahneler ve metaforlar eşliğinde aktarır. Metaforların iyileştirici gücünü kullanan oyun terapisi, çocuğun birçok probleminin anlamlandırılmasına yardımcı olur. Bu yöntemle; Kaygı problemleri, duygusal ve davranışsal problemler, okula uyum problemleri, iletişim sorunları, depresyon, kayıp ve yas, boşanma, akran zorbalığı, sosyal içe kapanıklık, bağlanma problemleri, travma gibi konularla çalışılabilir. Çocuğunuzun bilişsel ve duygusal gelişimini desteklemek için oyun terapisine başvurabilirsiniz…
24 Kasım 2023

Yüksek Standartlar

Hayatı boyunca mükemmeli arayan kişiler, her zaman en iyi olanı yapmak ve kusursuz olmak için çabalamaktadır. Mükemmelliyeçi kişiler büyük oranda yüksek standartlara sahip olma eğilimine sahiptir. Yüksek standartlar, bireyin kusurluluk veya başarısızlık duygularını telafi edebilmek için ortaya çıkabilir.
16 Kasım 2023

Şema Terapi

Şemalar, bireylerin kendilerini ve çevreyi algılamalarını ve değerlendirmelerini sağlar. Şemalar uyumlu ve uyumsuz olabilmektedir. Şema terapi erken dönem uyumsuz şemalara odaklanmaktadır. Terapide, danışanın şemaları tespit edilip kökenleri araştırılır. Tespit edilen şemaların düzenlenmesi ve değiştirilmesi üzerine çalışılır.
13 Kasım 2023

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik kısaca bireylerin kendisine gerçekçi olmayan standartlar belirlemesi ve bu standartları yakalamaya çalışırken hata yapmayı reddetmesi, küçük detaylara takılması şeklinde tanımlanabilir. Bu durumun sonucunda birey, çok fazla emek ve zaman harcamakla kalmaz, yüksek bir kaygı hissetmeye başlar. Kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen bu durum yüksek çaba ve motivasyona rağmen bireyi başarıya götürmekten alıkoyabilir. Sıklıkla kaygı bozukluklarına sebep olan bu durum doğru destek ile aşılabilir. Hiçbir şey ve hiç kimse mükemmel olmadığından bireyler hata yapmanın sanıldığı kadar kötü bir şey olmadığının farkına varmalı ve yaşanan küçük olumsuzlukların, önemli olayların önüne geçmesine izin vermemelidir.
10 Kasım 2023

SİNDİREALLA SENDROMU

Külkedisi sendromu olarak da bilinen bu sendrom Külkedisi çizgi filminden gelmektedir. Bir yakışıklı prens Sindirella’yı zor hayatından çıkarıp alır. Bir kadın aslında bir erkeğe ihtiyaç duymadan mutlu bir şekilde hayatını idame ettirebilme gücüne sahipken bu komplekse sahip olan kadınlar hayatlarının daha güzel bir şekilde geçmesi, daha mutlu olmak ya da hayatta var olmak için bir erkeğe ihtiyaç duyarlar. Tamamlanmak için bir erkeğe ihtiyaçları vardır. O kişi geldiği zaman hayatı tamamlanacaktır, eksik yanı dolacaktır ve artık hayattan keyif alabilecektir.
7 Kasım 2023

Madde Bağımlılığı ve Beyin

Bağımlılık; bir maddenin fiziksel, ruhsal ya da sosyal sorunlara sebep olmasına rağmen alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Sosyal, psikolojik, biyolojik, genetik ve davranışsal sebeplerden kaynaklandığı bilinir. Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Özellikle tedavide kullanılan ilkeleri yerine getiren kişilerin maddeyi bırakma oranı oldukça yüksektir.
2 Kasım 2023

Okul Oryantasyonu

Çocukların okula dönüş ve oryantasyon süreci, onlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreç, hem çocukların hem de ailelerin duygusal ve psikolojik olarak hazır olmalarını gerektirir. Okula dönüş ve oryantasyonun çocuklar üzerindeki etkilerini anlamak için, bu sürecin ne anlama geldiğini ve nasıl daha kolaylaştırılabileceğini ele almak önemlidir.
30 Ekim 2023

9 Yaygın Rüya ve Yorumları

Sigmund Freud kişilerin saçma olarak nitelendirdiği rüyaları savunma mekanizması olarak nitelendirmiştir. Yani rüyalar gösterilmek istenen duygu ya da düşünceleri bazen sansürler bazen de anlamsız şekilde gösterir. Yaygın ve tipik rüyaları 9 başlık altında toplayabiliriz. Bu rüyalar: kovalanmak, düşmek, toplum içinde çıplak olmak, diş kaybetmek, ölmek, sınava girmek, sadakatsizlik, uçmak ve hamilelik başlıkları altında toplanabilir.
27 Ekim 2023

SPORUN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çocuklar için spor yapmak hem stres seviyelerini azaltır hem defiziksel olarak sağlıklı ve zihinsel olarak uyanık olmalarını sağlayacaktır. Spor yapmak çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini destekler. Günümüzde birçok kişi sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığından şikayetçidir. Erken yaşta kendi sorumluluklarını alabilen çocuk, yetişkinlikteki sorumluluklarını almakta zorlanmaz. Bu yüzden düzenli olarak spor yapan çocukların akedemik olarak da daha başarılı olduğu görülmüştür.
24 Ekim 2023

VAZGEÇEMEME

Concorde Sendromu yaşayan bireyler , sağlıksız ilişkilerini bitirmekte güçlük çeker. lişkideki çıkmazlara rağmen ilişkiyi sürdürme isteğine daha fazla sahip olunması bu yanılsamanın bir işaretidir. Bitmeye mahkûm olan işleri, ilişkileri, yatırımları bitirmeyi öğrenmeliyiz. Bireyin, gördüğü zararı kabullenip kendi benliğine yönelmesi gerekir.Vazgeçilecek durumu ve zamanı bilmek gerçekçiliktir.
19 Ekim 2023

Yetişkinlikte Öfke

Öfke, hafif bir rahatsızlıktan şiddetli kızgınlık ve hiddete kadar değişebilen bir duygudur. Arada sırada sinirlenmek ya da sakinliği kaybetmek öfke problemi veya öfke kontrol sorunu yaşadığınız anlamına gelmez. Öfke probleminin doğru bir şekilde tanımlanması için ruh sağlığı uzmanlarının duygu, düşünce ve fiziksel açıdan değerlendirmesi gerekir. İnsanlar onları öfkelendiren kişi ve olaylardan kurtulamayabilir, kaçamayabilir ya da onları değiştiremeyebilir ancak tepkilerini kontrol etmeyi öğrenebilirler.
16 Ekim 2023

CAS (Cognitive Assessment System) Testi/Bilişsel Değerlendirme Testi Nedir?

CAS (Cognitive Assessment System) Testi/Bilişsel Değerlendirme Testi Nedir? CAS testi, 5-17 yaş aralığındaki çocuklar için kullanılan bir zeka ve yetenek testidir.
12 Ekim 2023

Mutluluk Hormonları

Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin; halk arasında mutluluk hormonları olarak da bilinen 4 temel hormondur. Eksikliklerinde kaygı, sinirlilik, depresyon; fazlalığında ise huzursuzluk, hiperaktivite, şüphecilik gibi belirtiler görülebilmektedir. Bu hormonları sağlıklı şekilde almanın yolları arasında et, süt ürünleri, bakliyat ve kuruyemiş tüketmek; güneş ışığı almak, müzik dinlemek, spor veya meditasyon yapmak vb. eylemler yer alırken örneğin dopamin gibi hormonların sağlıksız alım yolları arasında fast food, alkol ve sigara tüketimi, aşırı internet kullanımı vb. yer almaktadır. Bu hormonların sağlıklı düzeyde ve şekilde alınması beden ve zihin sağlığı için oldukça önemlidir.
10 Ekim 2023

İlişkilerde Farkındalık

Her bireyin farkındalık, odaklanma ve dikkat düzeyi birbirinden farklıdır. Farkındalık düzeyi bireylerin arkadaşlık, aile veya romantik ilişkilerini de yakından etkileyen bir unsurdur. Kişinin farkındalığı ne kadar yüksek olursa, davranışlarının altında yatan motivasyonu ve kaynakları daha yetkin bir şekilde algılayabilir.
6 Ekim 2023

Karamsarlık Duygusu: “Bir Felaket Olacak!”

Karamsar kişiler, olumlu yaşantılarını göz ardı ederler ve geçmiş ve gelecek olan olumsuzluklara odaklanırlar. Bir şeylerin ters gideceğine, bu tersliklerin etkilerinin kalıcı olacağına, girişimlerinin başarısız olacağına, tüm kötülüklerin onların başına geleceğine dair abartılı inançları vardır. Olumsuz düşünceleri tekrarla zihinlerinde döndürme anlamına gelen “ruminasyon” bu kişilerde sık görülür. Kaygılı, kararsız, şikayetçi, gergin, depresif özellikler gösterirler.
4 Ekim 2023

Mahcubiyet

Mahcubiyet duygusu toplum içinde yerine getirilemeyen görevlerden ya da sahip olduğumuz benliğimiz (gerçek benlik) ile olmak istediğimiz benliğimiz (ideal benlik) arasındaki farkın fazla olduğu zaman deneyimleriz. Övgü gibi başkalarından pozitif geri bildirim aldığımızda da mahcubiyet duygusunu hissedebiliriz. Mahcubiyet duygusu ortaya çıktığında yüz kızarması gibi fizyolojik tepkiler, zihinsel karışıklık, benlik değerinin azalması gibi sonuçları olduğundan mahcubiyet duygusunu deneyimlemeyi istemeyiz.
2 Ekim 2023

Travmada Psikolojik Desteğin Önemi

Travmatik yaşantılar kişinin dengesini bozan, çoğunlukla beklenmedik, yoğun dehşet ve kaygı yaratan ve fiziksel bütünlüğe karşı tehdit oluşturan olaylardır. Kişilerin iyilik hallerini korumak ve deneyimlenen travmanın daha sonrasında başka olumsuz sonuçlara neden olmasını önlemek amacıyla travma yaşayan kişilerin bu dönemde psikolojik destek alması önemlidir. Psikolojik destek, travmaya maruz kalmış kişinin güçlü yönlerine odaklanarak travma öncesi olan işlevselliğine geri dönebilmesine yardımcı olur.
29 Eylül 2023

Migren Tedavisinde EMDR Terapisi

EMDR terapisine göre anılar, beynimizde o anki ses, koku, imgeler, duygu ve düşüncelerle birlikte işlemlenir, öğrenilir ve işlevsel hale gelir. Ancak travmalarda bu durum böyle olmaz ve anılar işlemlenemez. Migren, kişinin hayatını oldukça olumsuz etkileyen, şiddeti ve sıklığına göre kişiyi atak sırasında işlevsizleştiren ve stres yaratan bir hastalıktır. EMDR’la migren üzerine çalışmalar yapılmış ve EMDR’ın migrenin olumsuz etkilerini azalttığı ortaya koyulmuştur. EMDR terapisi alan migren hastalarının zamanla daha az ilaca başvurdukları, acile gitme sıklıklarının azaldığı, ağrıların şiddeti ve sıklığının azaldığı, bazense ortadan kalktığı görülmüştür.
25 Eylül 2023

Yutma/Boğulma Fobisi

Yutma fobisi, kişilerin yiyecek ve içecekleri tüketirken, hatta bazen tükürüklerini yutarken yaşadıkları zorluk ve yoğun kaygı olarak kendini gösterir. Bu fobinin ortaya çıkışı genellikle bir boğulma yaşantısıyla birlikte olur. Kişi boğulmaktan kaçınmak için güvenlik davranışları geliştirir ve bu davranışlar zamanla fobisini pekiştirir. Özellikle katı yiyecekleri yiyememe, çorba gibi sıvı yiyeceklerden yardım alma, hap gibi büyük ilaçları içememe, pipet kullanma vb. bu davranışlardandır. Terapide kişinin hangi besinleri tüketirken en çok kaygılandığı, nedenleri ve güvenlik davranışları öğrenilir ve bir yol haritası oluşturulur. Belli egzersizlerle birlikte maruz bırakarak kişinin kaçındığı davranışlar aşamalı olarak azaltılır. Yemek yerken benzer zorluklar yaşayan bireyler; bir gastroenteroloji ya da KBB doktoruna muayene olarak durumun organik mi yoksa psikolojik mi olduğunu öğrendikten sonra psikolojik ise uygun bir psikoloğa başvurmalıdır.
22 Eylül 2023

HAYATTA KALMA SUÇLULUĞU

Hayata kalma suçluluğu; doğal afetler, terör saldırıları, toplu işten çıkarmalar, pandemi ve hava kazaları gibi genellikle çok sayıda kişinin etkilendiği, fakat suçluluğu yaşayan kişinin diğer kişiler kadar zarar görmediği travmatik olaylardan sonra ortaya çıkar. Genellikle kurtarmaya çalıştıkları kişinin ölmesinden ya da diğer ölen kişiler için bir şey yapmadıkları için suçluluk duyar, onların ölümlerinden kendilerini sorumlu tutarlar.
14 Eylül 2023

Sosyopatı Tanımak (Sosyopat)

Sosyopat kişiliğe sahip bir birey suçluluk duymaz, pişman olmaz, empati kuramaz, kontrol sahibi olmak ister, karşısındakini manipüle eder, dürtüsel davranır gibi toplumun yasalarına, kurallarına uymayan kişilik özelliklerine sahiptir. Bu yüzden, Sosyopat kişiliğe sahip bir birey toplumun normlarına adaptasyon sağlayamama ile ifade edilen sorumsuz ve agresif davranışları içerisinde barındıran Anti-sosyal Kişilik Bozukluğuna sahip bir birey olarak belirtilir.
8 Eylül 2023

Şefkat Yorgunluğu

Şefkat duygusu ile birey travmatize olmuş bireyin acısını duyar, fark eder, hisseder ve bu acıyı yatıştırmak için eylemlerde bulunur. Kökenindeki hisler ne kadar olumlu olsa da aşırı empati, merhamet ya da şefkat duymak yardım eden bireyi olumsuz etkileyebilir. Unutulmamalı ki yardım edenin de yardıma ihtiyacı vardır.
4 Eylül 2023

Suçluluk ve Utanç Ayrımı

Utanç duygusu kişinin benliği ile ilgiliyken suçluluk duygusu belirli bir olay ile ilgili olarak ortaya çıkar. Genel olarak utancın benlik odaklı, suçluluğun davranış odaklı olduğu yargısı hakimdir. Utanç, bireyin kendisi için benimsemiş olduğu ideal olan veya başkalarının beklentilerine göre kendisinde algıladığı eksikliklerden kaynaklanır. Suçluluk ise önceden öngörülmüş ya da içselleştirilmiş standartlarda ihlallerin olmasıyla ortaya çıkar. Suçluluk duygusunun ortaya çıkmasında kişi yaptığı davranışın sorumluluğunu alır. Utanç ve suçluluk duygusunun benzeşen özellikleri olmasına rağmen ihlal veya başarısızlığın türü, benlik ve davranış ayrımı, davranış eğilimin türü gibi kriterler ile ayrışmaktadır.
1 Eylül 2023

Sahte Benlik

Bireyin öz varlığı olan, bireye yaşadığını hissettiren, bireyi diğer kişilerden duygu, tutum ve davranış açısından ayıran benliktir. Benlik kavramı ele alındığında gerçek benlik, ideal benlik ve sahte benlik kavramlarından söz edilebilir. Sahte benlik, bireyin kendinden uzaklaşması ve yabancılaşmasıdır çünkü birey diğerlerinin beğeni ve onaylarına göre gerçek benliğinin üstünü örter.
28 Ağustos 2023

Kalabalıklar İçinde Yalnızlık

Birey kendisinin farklı, aşağı veya görünmez olduğuna inandığında, grubun dışarısında kaldığını ya da dışarıda bırakıldığını düşündüğünde yaşamındaki baskın duygu yalnızlık olur. Birey kendini sosyal ortamdan izole eder. İzole yaşamın kökeninde çocukluk dönemindeki zorlayıcı anılar ya da üstün zekalı olmak ya da güzel olmak gibi olumlu görebileceğimiz özellikler de olabilir.
24 Ağustos 2023

TELEFONSUZ YAŞAYAMAM

No-mobile fobia ifadesinin kısaltılışı şeklinde kullanılan nomofobia, akıllı cep telefonundan uzak kalmaktan, bu nedenle işlerin aksayacağından ve iletişimsiz kalınacağından kaynaklı bir korkudur. Telefon uygulamaları üzerinden oluşturulan kimlikler, kişinin gerçek hayatta iletişim yeteneklerini köreltir, sosyal becerilerini azaltır ve telefona bağımlı şekilde yaşamalarına neden olur.
21 Ağustos 2023

Karamsarlık Duygusu: “Bir Felaket Olacak!”

Karamsar kişiler, olumlu yaşantılarını göz ardı ederler ve geçmiş ve gelecek olan olumsuzluklara odaklanırlar. Bir şeylerin ters gideceğine, bu tersliklerin etkilerinin kalıcı olacağına, girişimlerinin başarısız olacağına, tüm kötülüklerin onların başına geleceğine dair abartılı inançları vardır. Olumsuz düşünceleri tekrarla zihinlerinde döndürme anlamına gelen “ruminasyon” bu kişilerde sık görülür. Kaygılı, kararsız, şikayetçi, gergin, depresif özellikler gösterirler.
14 Ağustos 2023

Onay Arayıcılık

Bireylerin duygusal ve sosyal ihtiyaçlarından biri de onay alma ihtiyacıdır. Çocukluk döneminde aile ve çevre tarafından gösterilen onaylanma bireyin hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocukluk döneminde onay alma ihtiyacı doğru bir şekilde karşılanmayan bireyler ilerleyen zamanlarda çevresinden onay almak için büyük bir çaba sarf etmektedir. Böylelikle erken çocukluk döneminde doğru bir şekilde karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar yetişkinlik döneminde onay arayıcılığın yoğun bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
11 Ağustos 2023

Klimakterik Süreç

Klimaterik süreç kadınların gelişimsel döneminin bir parçasıdır. Ergenlikte ilk regl kanamasının başlamasıyla üreme periyoduna giren kadınların regl kanamalarının sonlandığı, üreme periyodunun tamamlandığı bir süreçtir. Premenopoz, menopoz ve postmenepoz olmak üzere 3 dönemden oluşan bu süreçte kadınlarda gece terlemeleri, derinin kuruması/kalınlaşması, ruh halinde gerginlik, depresif semptomlar gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkmaktadır.
7 Ağustos 2023

Ebeveynlik Stilleri

Anne ve babanın tutumları, beklentileri ve ebeveynlik becerileri ile şekillenen ebeveynlik stilleri çocuğun sosyal ve fiziksel çevresindeki en etkili unsurlardan biridir. Ebeveynlik stilleri ebeveynin çocuğunun davranışlarını etkileme kontrolü ile tanımlanan talepkarlık ve ebeveynin çocuğunun ihtiyaçlarına ne kadar farkında olduğu boyutuna odaklanan duyarlılık faktörleri temelinde otoriter ebeveynlik, demokratik ebeveynlik, izin verici-hoşgörülü ebeveynlik, izin verici-ihmalkâr ebeveynlik olmak üzere dört temel ebeveynlik stiline ayrılmıştır.
4 Ağustos 2023

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN ÇOCUK

“Sharenting” kavramı “ebeveynlik” ve “paylaşım” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş olup ebeveynlerin çocuklarının her türlü yaşantısını, fotoğraf ve videolarını mahremiyet sınırlarını ihlal ederek paylaşması şeklinde ifade edilen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, çocukların ev, okul, tatil gibi tüm yaşantısını bilmesi gereken ya da gerekmeyen herkesin önüne sererek kontrolsüz ve güvensiz bir sanal hayat sürmelerine neden olabilir
31 Temmuz 2023

ÇOCUĞUM SÖZÜMÜ DİNLEMİYOR

Çocuklara karşı davranışları belirlerken ebeveynler genellikle kendi duygularını düzenleyemediği, çocuklarının kendileri hakkında oluşturduğu yetersizlik, çaresizlik gibi düşüncelerden dolayı çocuklarını umursamaz, kızar hatta bazen şiddet gösterir. Fakat, çocuğun o anki ihtiyacını belirleyebilmek için öncelikle çocuğun duyguları anlaşılmalıdır. Sonuç odaklı yaklaşarak davranışı değiştirmeye çalışmamalı, o davranışı çocuk neden sergiliyor bunu anlayarak yansıtmak önemlidir.
28 Temmuz 2023

Anne Bebek Arasındaki Ten Teması

Anne çocuk arasındaki ten teması ile ebeveyn çocukla fiziksel temasta bulunmakla kalmaz, bağını güçlendirerek daha iyi ilişkiler de kurar. Annenin fiziksel yakınlığı, ten temasında bulunması, sıcak ve şefkatli yaklaşımı bebeklikten yetişkinliğe her noktada etkisini gösterir. Yapılan çalışmalar, normal ve sağlıklı doğan fakat bireysel olarak ilgi ve şefkat gösterilmeyen üç çocuktan birinin hayatını kaybettiğini göstermektedir.
24 Temmuz 2023

OYUNCU EBEVEYN OLMAK

Ebeveyn olarak oyun oynamadaki amaç, çocuğun duygularını regüle etmesine olanak sağlamak, duyguları ile baş başa kalma becerisini gergin havayı oyunla dağıtarak artırmaktır. Ebeveynler, çocukların duygularını “bu ağlanacak bir şey değil, hemen de öfkeleniyorsun, neden böyle yapıyorsun, bu yaptığın çok anlamsız” gibi cümlelerle yönetmeye çalışmak yerine o duyguların taşmasını engelleyerek “senin duygunu görüyorum, anlıyorum, kabul ediyorum” gibi cümlelerle nazikçe tutmaya çalışmalıdır.
21 Temmuz 2023

Oedipus Kompleksi

Psikanalizin kurucusu Freud mitolojiden sonra Oedipus Kompleksi kavramını ortaya koymuştur. Gelişim dönemlerinden 3-6 yaş aralığına denk gelen sürece ödipal dönem denir. Bu dönemde çocuklar cinsel kimliklerinin farkına varırılar. Erkek çocuğun anneye duyduğu aşk ile baba gibi güçlü olmak ister, bunun karşısında babaya öfke hatta bazen nefret duyabilir. Ödipal kompleksi sağlıklı atlatamayan bağımlı erkekler ilerde evliliklerinde ve cinsel hayatlarında istedikleri doyumlara ulaşamazlar çünkü bilinçdışında anne yerine konan kişi ile cinsellikten suçluluk duyarlar.
14 Temmuz 2023

Sürü Psikolojisi Nedir?

6 Temmuz 2023

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Kısa süreli çözüm odaklı terapi, şu an ne yapılabileceği ile ilgili hızlı ve gerçekçi çözüm yolları bulmaya ve danışanın gelecek potansiyeline, problem çözme becerilerine odaklanır. Problemin yok edilmesi amacıyla şu an ne yapılması gerektiği üzerinde durur. Bu yüzden kısa süreli çözüm odaklı terapinin anahtar kelimesi değişimdir.
30 Haziran 2023

İçe ya da Dışa Yansıyan Enerji

Düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız farklı boyutların uçları arasında bulunur ve kişilik bu uçlar arasında bir yöne doğru hareket eder. Boyutlardan birinde bir uçta içe dönüklük diğeri uçta ise dışa dönüklüktür bulunur. İçe dönüklük ve dışa dönüklük kavramlarını ilk kez kullananlardan bir olan Jung, enerjinin içe yansımasını içe dönüklük, enerjini dışa yansımasını ise dışa dönüklük olarak adlandırmıştır. Sağlıklı bir kişilik için iki uç arasında bir denge sağlanmalıdır.
22 Haziran 2023

Duygusal Boşluk

Her bireyin bebeklikten itibaren beslenme, barınma gibi fiziksel, bir gruba ait olmak gibi sosyal ya da ilgi, anlaşılmak, korunma gibi duygusal gereksinimleri vardır. Bir bireyin en iyi koşullarda barınma ya da yemek gereksinimlerinin karşılanması yeterli değildir. Duygusal gereksinimlerin de karşılanması gerekir. Bu gereksinimlerin karşılanmaması ile bireyde yakınmalar, yalnızlık, üzüntü gibi hisler ortaya çıkabilir.
19 Haziran 2023

TRANSFERANS NEDİR?

Bireyin birine karşı hissettiği duygu ve beklentileri, başka birine karşı hissetmesi ve ondan beklemesine transferans denir. Transferans aktarım türleri 4 taneden oluşmaktadır. Bunlar; olumlu aktarım, olumsuz aktarım, aktarım nervozu ve karşıt aktarımdır.
13 Haziran 2023

Şizofreni

Şizofreni, kişinin gerçeklikle bağlantısını kopartan sanrılar (yanlış inançlar) ve birtakım garip davranışlarla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Halüsinasyonlar, konuşmada bozukluklar, sanrılar gibi aktif belirtiler görülebileceği gibi; dönem dönem depresyon, anksiyete, konuşmama, özbakımını aksatma, isteksizlik gibi pasif belirtiler de görülebilir. İşlevselliği önemli derecede etkileyebileceğinden dolayı mutlaka psikiyatriye başvurulmasını gerektirir ve süreç boyunca psikoterapi desteği de alınabilir.
12 Haziran 2023

Yiyecek Tiksintisi Nedir, Neden Olur?

Belirli yiyeceklere duyulan tiksinti, toplumda yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu durum genellikle o yiyeceği yedikten sonra midenin bozulması gibi nahoş bir deneyimle birlikte ortaya çıkar. Kişi artık o yiyeceği yemekten, hatta kokusu ve görüntüsünden bile rahatsızlık duyar. Bu tiksintinin sebebi tat kaçınma koşullamasıdır. Yiyecek tiksintisi kendiliğinden zamanla kaybolabileceği gibi belli alıştırma egzersizleriyle de ortadan kaldırılabilir.
7 Haziran 2023

Karabasan Korkusu

Halk arasında karabasan olarak da bilinen uyku felci, kişinin hemen uyandıktan sonra ya da uykuya dalmadan hemen önce yaşadığı konuşamama ve hareket edememe hali olarak tanımlanabilir. Düzensiz uyku, stres gibi etmenler uyku felcinin yaşanmasında büyük önem taşıyan faktörler olduğundan vardiyalı çalışıp uyku düzenleri sabit olmayan kişilerde, stresli çalışma ortamlarında çalışan ve depresyon yaşayan kişilerde daha fazla yaşanabilir.
7 Haziran 2023

Uyku Arkadaşım (Geçiş Nesnesi)

Çocukların uykuya dalma sırasında ihtiyaç duydukları, rahatlamak istediklerinde yanında bulundurdukları ve her yere götürdükleri genelde yumuşak ve pürüzsüz malzemeden yapılmış nesneleri vardır. Bu nesneler geçiş nesnesi olarak adlandırılır. Nesne ilişkileri gelişiminde, duygu düzenlemesinde, güvende hissetmede, anneden ayrışmada önemli role sahip bu nesneye karşı ebeveynlerin tutumu önemlidir.
5 Haziran 2023

Uçuş Fobisi

Uçuş fobisi, uçmaktan ya da uçuşu hatırlatan durumlardan yoğun korku ve kaygı duyma, kaçınma ya da önlemler alma şeklinde tanımlanabilecek bir özgül fobi türüdür. Titreme, terleme, kalp çarpıntısı gibi fiziksel; uçuştan kaçınma, görevlilere sıkça sorular sorma gibi davranışsal ve zihinde felaket senaryoları kurma gibi bilişsel belirtileri olabilir. Çeşitli sebeplerden kaynaklanabilen uçuş fobisini yenmede bilişsel davranışçı terapi ya da EMDR gibi terapiler etkili olmaktadır.
2 Haziran 2023

Ortoreksiya Nervoza (Sağlıklı Yeme Takıntısı) Nedir?

Ortoreksiya nervoza, doğru ve sağlıklı beslenmeye yönelik aşırı saplantı içeren bir yeme bozukluğudur. Yeni tanımlanmış olarak sayılabilecek ortoreksiya nervoza, sağlıklı beslenme kültürünün popülerleşmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır denilebilir. Bu bozukluğa sahip kişiler, sağlıksız olduklarını düşündükleri yiyeceklerden kaçınırlar. Belli yiyeceklerden uzak durarak büyük besin gruplarını diyetlerinden çıkarabilirler. Bu da zamanla yetersiz beslenmeye ve çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir.
31 Mayıs 2023

Dil Sürçmeleri (Parafraks) Nedir?

Freud, bilim dünyasında diğer bilim insanları tarafından en çok eleştirilen bilim insanı olmasına rağmen ortaya attıkları arasında doğruluğu en çok kabul gören kavram, parafrakstır. Bu nedenle, bu kavramın gülünç bulunması yerine bu kavram üzerinde daha çok düşünülmelidir. Bu sayede, karşımızdakilerin söylemek istediği ama söyleyemediği veya kendimizle ilgili gerçekleri yakalayıp daha sağlıklı ilişkiler kurabilir ya da devam eden sağlıksız ilişkilerimizi gözden geçirme fırsatı yakalayabiliriz.
29 Mayıs 2023

Anne Bebek Arasındaki Ten Teması

Anne çocuk arasındaki ten teması ile ebeveyn çocukla fiziksel temasta bulunmakla kalmaz, bağını güçlendirerek daha iyi ilişkiler de kurar. Annenin fiziksel yakınlığı, ten temasında bulunması, sıcak ve şefkatli yaklaşımı bebeklikten yetişkinliğe her noktada etkisini gösterir. Yapılan çalışmalar, normal ve sağlıklı doğan fakat bireysel olarak ilgi ve şefkat gösterilmeyen üç çocuktan birinin hayatını kaybettiğini göstermektedir.
25 Mayıs 2023

Aile Nedir?

Aile bir geçmişi paylaşan, ortak bağları olan, iş birliği içeresinde hareket eden ve en az iki bireyin bir arada bulunduğu yapıdır. Ailelerin yapısı kendine özeldir ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda her ailenin yapısında olan ortak birleşenler vardır. Yaşayan ve sürekli değişim içerisinde olan aile, denge ve bütünlük arayışı içerisindedir. İşlevsel bir aile etkili hiyerarşi, işlevsel koalisyonlar ve belirgin sınırlar barındırır.
22 Mayıs 2023

ÇOCUKLARDA BİLİŞSEL GELİŞİM

Yetişkinlerinin zihninin daha kısıtlı ya da küçültülmüş hali çocukların zihnidir.” düşüncesi doğru değildir. Çocuklar bilişsel olarak dört evreden geçer: Duyusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi. Duyusal motor dönem, dünyaya yeni gelen bebeklerin dünyayı keşfetmesinde hareketlerini ve duyu organlarını kullanmasını ifade eder. İşlem öncesi dönem, dil gelişiminin üst seviyede olduğu, basit sınıflandırmaların yapılmaya başlandığı dönemdir. Somut işlemler dönemi, mantıksal çıkarımların ve neden sonuç ilişkilerinin somut araçlar aracılığı ile keşfedildiği dönemdir. Soyut işlemler dönemi ise birçok şekilde akıl yürütme, muhakeme yapma ve problem çözme becerisinin geliştiği dönemi ifade eder.
17 Mayıs 2023

ÇOCUKLARDA EMDR TERAPİSİ

Çocuklarda EMDR terapisi, beynin sağ ve sol yarım kürelerini aktive ederek rahatsız edici yaşam deneyimlerinin etkilerini gidermeyi hedefler. Çocuklarda duygu, düşünce ve beden duyumlarının belirlenebilmesi için oyun oynama, resim çizme ve hikaye okuma gibi araçlar kullanılır. Terapi sürecinde hem çocukla hem de ebeveynlerle duygu düzenleme becerileri, bağlanma süreçleri, baş etme becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirilir.
16 Mayıs 2023

DUYGUSAL ZEKA (EQ)

Duygusal zekâ (EQ) kişilerin duygularının farkında olma, duygularla başa çıkma, kendini motive etme, başkalarının duygularını fark etme, ilişkileri yürütebilme yeteneğini belirleyen bir zekâ türüdür. EQ yetenekleri yüksek olan bir birey diğer insanlarla daha rahat iletişim kurar, başkalarını daha rahat anlar, romantik ilişkilerde daha başarılıdır ve iş hayatını daha kolay yönetir. Kişinin kendi mutluluğunu ve çevresindekileri mutlu etme potansiyelini oldukça fazla etkileyen EQ, sosyal bir canlı olan insan için son derece kıymetlidir. IQ’nun aksine hayatın her döneminde ve daha hızlı bir şekilde gelişebilen duygusal zekâ, sosyal çevreden ve özellikle aileden çok etkilenir. Yüksek EQ düzeyine sahip çocuklar yetiştirmek adına en büyük görev aileye düşmektedir ve ailelerin izleyebileceği yollar mevcuttur.
10 Mayıs 2023

Gottman Çift Terapisi

Araştırmaya dayalı neredeyse tek yöntem olan Gottman Çift Terapisi, Julia ve John Gottman tarafından geliştirilmiştir. Gottman yöntemine göre ilişkilerdeki bazı çatışmalar çözülmez ve daimidir. Bu nedenle terapi yöntemleri çatışmaları çözmeye değil çatışmayı yönetmeye odaklanmaktadır. Bu yöntem ilişkilerdeki yakınlığı ve arkadaşlığı pekiştirmek için temel becerileri öğretmeyi hedefler.
2 Mayıs 2023

Çocuklara Sınır Koymak

Kendine zarar gelmeyecek kadar özgür bir ortamda, yaşadığı dünyanın kurallarını anlayarak, tutarlı bir ortamda bulunarak kendilerini güvenli bir ortamda hisseder ve kişiliklerini bu sınırlar içinde şekillendirebilir. Sınırlar olmadığında çocuklar kendilerini güvensiz hisseder, doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamlandıramaz. Sınır belirlemede üç adım izlenmelidir. Çocuğunuzun duygusunu bulmak ve geri yansıtmak, sınır cümlesini kurmak, alternatif seçenekler sunmak. Ayrıca sınır koyarken çocuğa değil davranışa sınır konmalı, istikrarlı ve tutarlı olunmalı, somut yönergeler kullanılmalı, ses tonuna dikkat edilmeli, olumsuz duygularla baş başa kalmaya olanak tanınmalıdır.
27 Nisan 2023

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Nedir?

Çocuk merkezli oyun terapisinde çocuk oyunun merkezinde yer alır. Çocuğun oyunun merkezinde yer alması demek, oyunu yönetenin, sorumluluk alanın ve seçimler yapması gereken kişinin çocuk olduğu anlamına gelir.
20 Nisan 2023

Kişilikte C Kümesi

Kişilik, bireye özgü olan, bireyi eşsiz yapan özelliklerin bütünüdür. Kişiliğimiz düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı içerir. Bireyin düşünme, davranış ve duygularında bozulmalar ve kişinin uçlarda olması ile kişilik bozuklukları görülmektedir. C kümesi kişilik bozukluğu içerisinde bulunan çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna sahip bireylerde genel gerginlik, endişe ve korkaklık gözlemlenmektedir.
17 Nisan 2023

Boşanmanın Evreleri

Boşanma, boşanan eşler ve çevreleri için karmaşık boyutları olan psikolojik ve sosyal bir süreçtir. Doğduğumuz andan itibaren farklı psikolojik ve sosyal evrelerden geçeriz. Evlenmeye hazırlık sürecinde belli aşamalar varken boşanma süreci içinde de aşamalar vardır. Bu aşamaları belirlemek için farklı çalımalar yapılmış ve modeller oluşturulmuştur. Bu modellerden biri hayal kırıklığı, erozyon, ayrışma, fiziksel ayrılık, yas, ikinci ergenlik ve sıkı çalışma olmak üzere yedi aşamadan oluşan Kessler’in modelidir. Modeli incelerken atlanılmaması gereken önemli bir nokta insanın biricik doğasıdır. Bu yüzden aşamaların kesin sınırları ve sıraları yoktur ve bireylere göre farklılık gösterebilir.
12 Nisan 2023

Beş Sevgi Dili

İlişkilerimizde duygularımızı ifade etmek için beş sevgi dili kullanırız. Bu sevgi dilleri; olumlu- onaylayıcı sözler, kaliteli zaman, hediye almak, hizmet-yardım eylemleri ve fiziksel temastır. İlişkilerimizde duygularımızı ifade etme şeklimiz ve bunun partnerimiz tarafından nasıl algılandığına bağlı olarak ilişkileri etkiler. Hepimizin sevgiyi alma ve verme dili birbirinden farklı olabilir. Bu yüzden hem kendi sevgi dilimizi hem de partnerimizin sevgi dilini bilmemiz daha derin ve sağlıklı ilişki kurabilmemiz açısından önemlidir.
6 Nisan 2023

Bebeklikten Yetişkinliğe Duygu Düzenleme

Duygu düzenleme becerilerimiz doğuştan gelmez. Yaşamın erken dönemlerinde duygu düzenleme becerilerini kazanmaya başlarız. Duygu düzenleme becerilerimiz gelişimsel olarak farklılıklar gösterir. Duygu düzenleme kapasitesinin ve becerilerinin yaşam boyu değişim ve gelişim gösterdiği görülür. Olumlu ya da olumsuz duygu yaşama sıklığı incelendiğinde yaşlı yetişkinlerin daha fazla olumlu duygu yaşadığını, ergenlerin ise yetişkinlere göre daha fazla olumsuz duygular yaşadığı görülür.
6 Nisan 2023

Ayrılma ve Bireyleşme Süreci

Bebeğin yaşamının ilk otuz altı ayı yaşamı deneyimlemeye ve birinci bakım vereni olan annesiyle bağ kurması açısından ayrılma ve bireyleşme sürecini içermektedir. Anneye olan bağlılığının azalmasına ayrılma, kendine ait özelliklerin farkına varmasına ise bireyleşme denilmektedir.
30 Mart 2023

Kişilik Tipini Belirlemede Yardımcı Olan 5 Faktör

Kişilik, tüm bireylerin kendilerine özgü olan karakteristik yapılarıdır. Kişilik tiplerini belirlemede yardımcı olan Beş Faktör Kişilik Kuramı geliştirilmiştir. Bu beş faktör dışadönüklük, nevrotiklik, deneyime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk şeklinde sıralanabilir. Dışadönük bireyler sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamazlar. Nevrotik bireyler stresle baş etmekte güçlük çekerler ve duygusal anlamda dengesiz olurlar. Deneyimlere açık olan bireyler meraklı olurlar. Sorumluluk sahibi bireyler disiplinli ve kontrollü olurlar. Uyumlu bireyler insancıl ve dost canlısı olurlar.
30 Mart 2023

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu, insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanmama, içe kapanma, tek başına olabileceği etkinliklerden keyif alma ile kendini gösterir. Bireyin kendini korumak için bir savunma aracı olarak kendi iç dünyasına yöneldiği düşünülmektedir.
27 Mart 2023

Savant Sendromu

Savant sendromunda birey, genel zeka düzeyi düşük olmasına rağmen, bir veya birden fazla alanda aşırı yüksek yetenek sergiler. Bu sendroma sahip bireylerde çoğunlukla otizm spektrum bozukluğu veya benzeri gelişim kaynaklı sinirsel bozukluklar görüldüğü gibi, bir beyin hasarı sonucu da savant sendromu oluşabilmektedir.
24 Mart 2023

Ebeveyn Reddi

Ebeveyn reddi; çocuktan uzak durma, tepkisiz kalma, sevgi göstermeme, sözel ve fiziksel olarak saldırgan olma ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeme olarak özetlenebilir. Ebeveyni tarafından reddedilmiş ve sevilmeyen hisseden çocuklar, birçok psikolojik rahatsızlık geliştirebilmektedir. Bu bireyler duygularını kontrol etmede güçlük ve uyum sorunları yaşayabilir, depresyon geliştirebilirler. Bu gibi sonuçlardan kaçınmak için ebeveynlerin sevgi ve sıcaklık gösteren, çocuğun duygularını ve düşüncelerini önemseyerek ilgili olan kabul edici bir yaklaşımda olmaları çocuğun yararına olacaktır.
20 Mart 2023

Damgalama

Damgalama, bir kişi veya grubu hedef alan aşağılayıcı, bireyi değersiz ve kimi zaman insandışı hissettiren etiketlemelerdir. Kişi toplum tarafından dışlanır ve ötekileştirilir. Psikolojik rahatsızlıkların damgalamaya maruz kalması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Damgalama, kişinin uyum sağlamasını zorlaştıran ve yaşam kalitesini oldukça düşüren bir kavramdır. Kişinin toplum tarafından damgalanacağına dair endişesi psikolojik destek alma davranışını da etkileyebilmektedir.
16 Mart 2023

Anılarımıza Güvenmeli Miyiz?

Bellek yaşam boyu öğrendiklerimizi, deneyimlerimizi, geçmiş yaşantılarımızı saklar ve kusursuz değildir. Doğruluğundan emin oluğumuz anıyı ya da hiç yaşamamış olduğumuz anıyı oldukça detaylı bir şekilde ve hiç yaşamamış olduğumuz duygularla hatırlayabiliriz. Yani sahte anılar oluşturabilir ve bu sahte anıları savunabiliriz.
13 Mart 2023

İlişkiyi Sürdürme Stratejileri

İlişkiyi sürdürme davranışlarının ise 5 stratejik davranışı vardır ve bu stratejiler güçlü ilişkilerin temelini oluşturur. Bu stratejiler; güvence, olumluluk, açıklık, paylaşılan sosyal çevre ve paylaşılan görevlerdir. İlişkiyi devam ettirme stratejilerinin sürdürülmesinde en önemli noktalardan biri bu davranışı partneri tarafından fark edildiğini ve takdir edildiğini bilmektir. İlişkilerin mutlu bir şekilde devam etmesi için hem çaba hem de ilişkiyi sürdürme stratejilerinin kullanılması ve bu stratejiler kullanıldığında da takdir edilmek önemlidir.
8 Mart 2023

Toksik İlişki

Toksik ilişki, kişinin fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak tehdit altında hissettiği, aşağılama ve zarar veren davranışların çokça bulunduğu, partnerlerin sürekli en kötü yönünün aktif halde olduğu fakat buna rağmen bitirilemeyen ilişki türü olarak tanımlanabilir. Toksik ilişki içerisindeyseniz sürekli aşağılanıyor, kullanılıyor, problem olan sizmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Uzun vadede, tüm bu faktörler sağlığınıza zarar verir ve içki içmek, duygusal yemek yemek gibi sağlıksız başa çıkma yolları geliştirebilirsiniz.
6 Mart 2023

Duygusal Emek

Duygusal emek veya duygusal işçilik; çalışanların gerçek duygularının yerine kurumların talep ettiği duyguları hissetmesi ve göstermesidir. Çalışanlar kurumsal amaçlarını elde etmek için duygularını gösterimi konusunda var olan kurallara uymak zorundadır. Duygusal emek, çalışanların iş hayatında yüz ve vücut ifadelerini kontrol edebilmesidir. Duygusal emek, müşterilere etkileşim gerektiren veya hizmet sektörü olarak adlandırılan tüm işlerde karşımıza çıkmaktadır. Müşteri etkileşiminin daha yoğun olduğu işlerde, duygusal emek önemli bir stres kaynağı halinde gelebilmektedir.
3 Mart 2023

Çocukla Gelen Ebedi Birliktelik (Ortak Ebeveynlik)

Çocuğun bulunduğu her aile türünde ortak ebeveynlik kavramından bahsedebiliriz. Ortak ebeveynlik ebeveynliği üstlenen kişilerin ilişkilerinin ötesinde çocuğun varlığı oluşan ve çocukla olan ilişkiyi barındıran ebedi bir birlikteliktir. Çocuğun gelişim aşaması için koruyucu bir faktörü olan sağlıklı ortak ebeveynlik için iki ebeveynin veya ebeveyn rolü üstlenen bireylerin çocukla alakalı işleri konuşması, ortak bir karar alarak ilerlemesi ve kendi aralarındaki ilişkiyi çocukla olan ilişkilerine dahil etmemeleri gerekir.
28 Şubat 2023

Çocuklarda Benmerkezcilik

Benmerkezcilik, kendini olayların merkezinde görme, tüm olayların sebebinin kendisi olduğunu düşünme ve kendisininkinden başka bakış açılarının olabileceğini düşünememek anlamına gelmektedir. 2-6 yaş arası çocuklarda görülen bu yaklaşım, gelişimsel doğal bir süreçtir.
22 Şubat 2023

Çocukluk Çağı İstismarı

Çocuklarda istismar; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olmak üzere dört bölümde incelenir. İstismara uğramış çocuklarda travmatik stres belirtileri görülmesi, yakın ilişki kurmada zorluk, duyguları ifade edememe, yoğun değersizlik ve suçluluk düşüncelerinin görülmesi gibi olumsuz etkiler görülebilir.
22 Şubat 2023

Kan-Enjeksiyon Fobisi

Genellikle kan ve enjeksiyon fobisi halk arasında yaygın olarak kan tutması olarak bilinmektedir. Bu korkuya sahip kişiler belirgin olarak kan gördüklerinde, diş ve diğer tıbbi tedavilerde, kulak deldirmede ve iğne yapılma sırasında yoğun bir şekilde korku duymaktadır ve sıklıkla bayılma gerçekleşmektedir.
21 Şubat 2023

Yaşam ve Ölüm

Dürtü bireyi tepki vermeye yönelten enerjiyi içeren amacı, nesnesi ve baskısı olan güçtür. İnsanın iki temel dürtüsü yaşam ve ölümdür. Bu iki temel dürtü birbirine zıt gibi görünse de iç içedir ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Bireyin bütün dürtüleri yaşamı devam ettirmeyi ve cinselliği içeren yaşam dürtüsü (Eros) ile saldırganlığı ve inorganik olana dönüşü içeren ölüm dürtüsü (Thanatos) arasında yer alır.
17 Şubat 2023

Ölüm Kaygısı

Ölüm ve yaşam kavramı hayata birlikte bir bütünlük sağlamaktadır. Kişilerin bir gün öleceğine dair var olan gerçekliği ve farkındalığı düşüncelerine, davranışlarına ve duygularına bir ölçüde yansımaktadır. Kaçınılmaz ve belirsiz olan ölüm bazı bireylerin üzerinde büyük bir kaygı oluşturabilir. Böylelikle kişi ölüm fikrinin vermiş olduğu kaygıyla baş edebilmek için ölümü inkar edebilir ve düşüncelerini bastırma şeklinde bir savunma sergileyebilir.
10 Şubat 2023

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, kişide büyük bir çaresizlik ve korku duygusu uyandıran, aynı zamanda kişinin yaşamını beklenmedik bir şekilde tehdit eden, stres ve sıkıntı yaratan, olağandışı durumların meydana getirdiği etkilerdir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde olayı hatırlamaktan kaçınmak, olayı yeniden hatırlamak ve aşırı uyarılmışlık hali gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavi yöntemleri arasında psikoterapi desteği veya ilaç tedavisi almak mümkündür.
10 Şubat 2023

Çocuklarda Deprem Korkusu

Deprem korkusu, hem depremi deneyimleyen hem de depreme dolaylı ya da doğrudan tanık olan kişiler tarafından yaşanabilir. Travmatik olaylar hakkında sorular sorduğunda sadece çocuğun sorduğu soruya yönelik kısa ve net cevaplar verilmeli, ayrıntılı ve uzun açıklamalar yapmaktan kaçınılmalıdır. Okul öncesi dönemde ise oyun yolu ile somutlaştırılarak anlatılmalıdır.
7 Şubat 2023

Psikolojik İlk Yardım

Afet, kaza, terör saldırısı, bireysel veya toplumsal düzeyde olumsuz etkilere neden olan herhangi bir olay sırasında veya sonrasında gerçekleştirilen erken dönem psikososyal yaklaşımına Psikolojik İlk Yardım denilmektedir. Psikolojik ilk yardım uygulamaları izle, dinle, bağ kur aşamalarından oluşmakta ve yaygın olarak farklı kültür ve ortamlarda uygulanmaktadır. Birçok travma uzmanı uygulamaların işlevsel olduğunu ve adaptasyonu arttırdığını bildirmektedir.
7 Şubat 2023

Deprem Korkusu

Deprem korkusu, seismophobia olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktır. Olası bir deprem olmasına karşı, kişinin zihninde felaket düşünceler ve senaryolar belirmektedir. Deprem korkusu olan kişilerin en büyük korkularından biri sevdiklerini depremde kaybetmesi ve çevresinin maddi veya manevi olarak büyük hasarlar almasıdır. Deprem korkusunun üstesinden gelebilmek için kişilerin sahip olduğu düşüncelere ve inançlara karşı baş etme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.
3 Şubat 2023

Love Bombing

Love Bombing türkçe olarak aşk/sevgi bombardımanı olarak bilinmektedir ve bir ilişki içerisinde partnerin karşı tarafa aşırı derecede sevgi, ilgi, değer vererek güç ve kontrolü elde edebilmek amacıyla yapmış olduğu olumlu atfedilen davranışlardır. İlişkinin başlarında yapılan bu davranışlarla karşı taraf bulutların üzerine çıkar ve ilişkiye bağımlı hale gelir fakat belli bir süre geçtikten sonra tüm bu davranışlar tersine dönerek aniden kesilir.
30 Ocak 2023

Ebeveyn ve Çocuk Arasındaki Rol Değişimi: Ebeveynleşme

Ebeveynleşme, aile yapısının bozulması sebebiyle çocukların gelişim dönemine uygun olmayan sorumlulukları üstlenmesi, bu sorumlulukları yerine getirmek için ebeveyniyle yaptığı rol değişimidir. Ebeveynleşme sürecinde çocuk ile ebeveyn arasında alma-verme dengesi ve karşılıklılık sağlanmazsa çocuğun kişilik gelişiminde sorunlar oluşabilir.
25 Ocak 2023

Haz Erteleme

Haz erteleme, bireyin daha sonra ulaşacağı büyük ödül için anlık kazanabileceği görece küçük ödüle direnebilmesidir. Çocuklukta haz erteleme becerisinin düzeyi, ileride yaşanabilecek bilişsel ve sosyal alanlarda gelişmeler hakkında ipucu verebilmektedir.
23 Ocak 2023

Fedakar Olmak

Kendini feda eden bireyler kendi ihtiyaçlarını geri plana atıp başkalarının ihtiyaçlarını gidermeye karşı yoğun hassasiyet göstermektedirler. Kişi kendini feda eder çünkü karşısındaki kişiyi korumak ister ve aynı zamanda acısına neden olmayı engellemeye çalışır. Kendini feda etmek belirli bir dereceye kadar sağlıklıdır fakat aşırı olduğunda işlevsizleşmektedir.
16 Ocak 2023

Cezalandırılma İsteği

Cezalandırılma isteği bulunan bireyler, herhangi bir hata karşısında kendisinin ve karşıda bulunan kişinin cezalandırılması gerektiğine inanmaktadır. Bu kişiler, kendilerine özgü kurallarını, beklentilerini ve hayallerini karşılamayan bir durumla karşı karşıya geldiklerinde tetiklenmektedir ve bu durumla ilgili gerçekleştirmiş olduğu bir hata varsa bunun bedelinin ödenmesi gerektiğine inanmaktadır.
13 Ocak 2023

Bebeklerde Kıskançlık

Bebekler, erken yaşlarından itibaren dışlanma tehditiyle karşı karşıyadır. Bakım verenlerinden ayrıldıklarında üzüntü ve panik gibi olumsuz duygulara kapılırlar. Bebeklerin bakıcılarıyla ilişkileri üçüncü bir kişiyle tehdit edildiğinde karmaşık bir sosyal dışlanma meydana gelir. Bakıcılarla birlikteliğinin tehlikeye girdiği algısı bebeklerde kıskançlık duygusunun ortaya çıkmasına yol açar.
11 Ocak 2023

Ayna Nöronlar ve Empati

Ayna nöronlar, bireylerin zihinsel ve duygusal olarak birbirine bağlayan ve etkileşimin devam etmesini sağlayan hücrelerdir. Ayna nöronların yardımıyla başkalarının niyetini sezebilir ve buna uygun davranış geliştirebiliriz. Ayna nöronlar kendimizde bilinçli bir farkındalık oluşturmamızı sağlarlar. Empatik eylem modeline göre bir başkasının yaşantısını görmek veya duymak, o yaşantıya karşı kendimizde temsiller oluşturmamızı sağlar. Ayna nöronlar çevremizi anlamamız, uyum sağlamamız, sosyal beceriler kazanmamız ve yakın ilişkiler kurmamızı sağladığından empatinin oluşumunda rolü büyüktür.
9 Ocak 2023

Aşk Üçgeni ve Sevgi Türleri

Her bireyin eşsiz bir şekilde yaşadığı duygulardan biri sevgidir. İnsanların farklı şekilde algıladığı ve deneyimlediği sevginin tanımı değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte, 1980 yıllarında Psikolog Robert Strenberg üç farklı bileşen içeren bir aşk teorisi geliştirmiştir. Strenberge göre aşkı ve sevgiyi üç öge oluşturmaktadır. Bunlar yakınlık, tutku ve bağlılık ögeleridir. Robert Strenberg yakınlık, tutku ve bağlılık ögelerinden hareketle yedi farklı sevgi türü tanımlamıştır.
5 Ocak 2023

Kokunun Yaratıcılığa Etkisi

Koku duyusu, canlı hayatını kolaylaştıran bir unsurdur. Yapılan çalışmalar portakal, vanilya, müge gibi kokuların, duyguları pozitif yönde etkilerken stres düzeyini azalttığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda kokuların anıların anımsanması işlevi gördüğü de bilinmektedir. Karmaşık bir yapısı olan koku, yaratıcılık performansını arttırma, bilgi öğrenimini kolaylaştırma işlevlerini de yerine getirmektedir. Aromatik kokular ise öğrencilerin motivasyonunu arttırırken, bilişsel performansı ve öğrenmeyi güçlendirme etkisi bakımından faydalı olacaktır.
2 Ocak 2023

Çocuklarda İnat Dönemi (2-4 Yaş Arası Dönem)

Çocuk ergenliği olarak da tanımlanan ‘İnat Dönemi’, 2-4 yaş arasındaki çocukların istekleri konusunda sıklıkla ısrar ettiği, ağlama nöbetleri geçirdiği, kurallara uymakta zorlanma gibi davranışlar sergilediği, kendi bildiğini okuduğu, her sorunun arkasında yatan sebebi bulmak istediği ve ‘neden’ sorusunu sıklıkla sorduğu bir dönemdir. Eğer ebeveynler çocuğa sakin bir şekilde yaklaşıp onu anladıklarını hissettirirlerse, çocuğun güveni sağlanır ve bu dönem kolaylıkla atlatılır. Fakat çocuğa öfke ve sinirle karşılık verilirse, çocuk ebeveynlerinin bu tepkilerini baz alır ve bunu doğru kabul eder. Çocuğa onun anlaşıldığını hissettiren tutum ve davranışlarda bulunulmalı, kararları konusunda seçenekler sunulmalıdır.
28 Aralık 2022

Aile Danışmanlığı

Aile; aralarında yasal, duygusal ve kan bağı bulunan kişilerce oluşturulan toplumun en küçük yapı birimidir. Aile danışmanlığı, aile içinde yer alan bireylerin yaşamış olduğu sorunları değerlendirerek, birlik içinde çözmeyi amaçlayan psikolojik bir danışmanlık hizmetidir. Diğer bir deyişle aile danışmanlığı, aynı çatı altında yaşayan bireylerin boşanma, ayrılık, evlenme, ölüm, kronik hastalık gibi süreçlerde yaşamış oldukları zorlukları ve aile içinde yaşanılan problemleri çözmeye çalışmaktadır. Aile danışmanlığında en sık kullanılan dört farklı tür vardır. Bunlar; Yapısal, Sistemik, Stratejik ve Bowen Aile Danışmanlığı türleridir.
26 Aralık 2022

A ve B Tipi Kişilik Özellikleri

Tüm bu tanımlamalarla birlikte, her bireyin bu iki kişilik tipinden birinin tüm özelliklerini karşılamasından söz edilemez. A tipi kişilik bir uçta, B tipi kişilik diğer uçta bulunmaktadır ve bireylerin kişilik özellikleri bu iki uç arasında yerleşmektedir.
23 Aralık 2022

Alma Verme Dengesi

Hayat bir denge üzerine kuruludur ve bu hayat içerisinde insanların yaşama adapte olabilmeleri ve yaşamı sürdürebilmeleri için iletişim ve ilişki halinde olmaları önemlidir. Kişilerarası ilişkilerde en önemli kısımlardan biri alma verme dengesidir. İlişkinin temelinde alma verme mekanizmasının olması ve dengenin sağlanması sağlıklı ilişkiler kurabilmek için büyük bir önem teşkil eder. Bazı kişilik yapıları alma verme dengesinde daha çok alıcı tarafa daha yatkın olurken diğer grup vermeye daha meyilli olabilmektedir.
19 Aralık 2022

Beden Dismorfik Bozukluğu

Beden dismorfik bozukluğu temel olarak kişinin kendi vücuduyla ilgili algılamış olduğu hayali veya önemsiz, hafif bir kusuru takıntı haline getirmesidir. Kişinin dış görünümünde algılamış olduğu bu kusur ile ilgili yoğun bir zihinsel uğraşı mevcuttur. Bu zihinsel uğraş ile birlikte kişi gündelik yaşamında huzursuzluk hissetmektedir.
15 Aralık 2022

Tırnak Yeme Davranışı

Onikofaji, bilinen adıyla tırnak yeme davranışı, tırnak ve tırnak çevresinin yenme durumudur. Genellikle 3-4 yaş civarında başlar, ergenlik döneminde ise davranışın sıklığı artar. Tırnak yeme davranışı bazı psikolojik sorunların belirtisi olabilir. Tedavisinde öncelikle neden olan sorunların ortadan kaldırılmasına odaklanılmalıdır.
12 Aralık 2022

Cinsel Mitler

Cinsellik çok merak edilmesine karşın utanılan, konuşulmayan bazen ise övünülen karmaşık bir yapıdır. Bu karmaşadan dolayı cinsellikle ilgili yanlış ve kulaktan dolma bilgilerle birlikte cinsel mitler ortaya çıkmaktadır. Cinsel mitler, cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlardır. Cinsel işlev bozukluklarına neden olabilen cinsel mitler, beklentilerin abartılı olması nedeniyle kişilerin yetersizlik duygusu ve çeşitli kaygılar yaşamalarına sebep olmaktadır.
6 Aralık 2022

Başarısızlık İnancı

Kendilerini başarısız olarak gören bireyler çoğu zaman kendilerini akranlarıyla karşılaştırır, onlara kıyasla yetersiz ve başarıya ulaşma konusunda gerekli becerilerden yoksun olduklarına inanırlar. Bireyler başarısızlık inançlarına sahip olduklarında başarılı oldukları alanları görmezden gelmeye meyillidir. Bu başarıları küçük görür, değersizleştirir ve tüm dikkatlerini başarısız oldukları inancına yöneltirler.
5 Aralık 2022

Yapay Bozukluk (Munchausen Sendromu)

Munchausen sendromu (Yapay bozukluk), kişinin hasta taklidi yapması veya fiziksel semptomları kasıtlı olarak meydana getirmesidir. Yapay bozukluğun altında yatan sebep tam olarak bilinmemektedir. Bu bozukluğa sahip olan kişilerin hayatının ilk dönemlerinde travmaya neden olan tıbbi bir müdahaleye maruz kalmış oldukları tahmin edilmektedir.
1 Aralık 2022

Yalnız Hissetmek

Yalnızlık, bireyin yaşamış olduğu boşluk duygusu ile birlikte kendini dünyadan kopmuş bir şekilde hissetmesidir. Bireyler birçok farklı sebepten dolayı kendilerini yalnız hissedebilirler. İnsanlar tarafından anlaşılmamış hissetmek, kimsesiz olduğunu düşünmek, çevre tarafından dışlanıyor olmak, kişinin tek başına yaşıyor olması bu sebepler arasında yer almaktadır.
29 Kasım 2022

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu ya da burnout yaşanılan uzun süreli strese karşı gelişen bir sendromdur. Bitkinlik sendromu da denilmektedir. Genellikle iş hayatında ortaya çıkar. Bireyin normal şartlarda hissettiği tatmin ve pozitif duyguları artık hissetmemesine, kişisel ve sosyal hayatından keyif alamamasına yol açar.
25 Kasım 2022

Zehirli (Toksik) Pozitiflik Nedir?

Her birey olumlu duyguların yanında olumsuz olarak atfedilen duyguları da yaşamaktadır. Zehirli pozitiflik, kişinin yalnızca olumlu duygulara odaklanarak, zoraki bir biçimde pozitif kalma çabasıyla birlikte olumsuz duyguları görmezden gelmesi, bastırması durumudur. Bireylerin hem olumlu duygular hem de zorlu duygular hissetmesi kişinin duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bakımından oldukça yaşamsaldır.
21 Kasım 2022

İkincil Travma

Travmatik yaşantı, maruz kalan bireyi etkilediği kadar, bireyin yakın çevresini, yaşantı hakkında detaylı bilgi edinen bireyleri ve travmaya maruz kalanlarla çalışan meslek elemanlarını da etkileyebilmektedir. İkincil travmaya maruz kalmış bireylerin, travmaya doğrudan maruz kalmış bireylerle benzer olumsuz etkiler deneyimlediği görülmektedir.
18 Kasım 2022

İlişkilerde Karanlık Üçlü

Bireyler ait olma ihtiyacı ile doğarlar ve bu yüzden diğer insanlarla ilişki kurarlar. Kurulan ilişkiyi en çok tarafların kişilik özelliği etkilemektedir. Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati kişilik özellikleri karanlık üçlü ismini alırlar. Karanlık üçlü kişilik özelliğine sahip bireylerin ilişkilerinde şunlar görülmektedir; yüzeysel ve çıkar ilişkisi, aşağılama, manipüle etme, yalan söyleme, sadakatsiz, kıskanç ve intikam alma, engelleme.
14 Kasım 2022

Erotomani Nedir?

Erotomani, kişinin ünlü veya yüksek statü sahibi biri tarafından kendisine aşık olunduğuna inanmasını sağlayan, duygu ve düşünceler ile desteklenen bir sendromdur. İnkar etme davranışı, bu sendromun en ayırt edici özelliğidir. Bipolar duygu durum bozukluğunda tanı almış kişilerde semptom olarak görülür. Erotomanide, karşı cinse karşı hayaller kurmak, buna inanmak ve bunu yaşıyormuşçasına hissetmek durumu vardır. Psikoterapi ve beraberinde ilaç tedavisi ile bu sendrom kontrol altına alınabilir ve süreç, etkin ve işlevsel şekilde sürdürülebilir.
8 Kasım 2022

Kuşaklar Arası Travma Aktarımı

Bireyleri derinden etkileyen, stres düzeyini artıran, karşısında aşırı derecede korku, büyük bir kaygı, tedirginlik, çaresizlik gibi duygular beslediği ve bu duygularla baş etmekte zorlandığı olaylar birer travmatik yaşantı olarak adlandırılmaktadır. Travmayı deneyimlemiş olan bireylerden sonra gelen nesillerde de bu belirtilere benzer şikayetlere rastlanabilmektedir. Kuşaklar arası travma aktarımı, bir kuşağın yaşamış olduğu travmanın ve etkilerinin takip eden nesillerde ortaya çıkması durumudur.
3 Kasım 2022

Aşkın Nörobiyolojisi

Aşk, bir başka kişi için hissedilen yoğun bir sevgi, tutku, bağlılık ve ilgili olma hali olarak tanımlanmaktadır. Aşk, kişiler için oldukça öznellik barındıran bir olgudur ve aşkın dinamiği, bir başkasına karşı beslediği özlem duygusunun ve bazı duyusal uyaranlarının karşılanması durumudur. Aşk duygusu ile birlikte dopamin, serotonin, oksitosin ve vazopressin gibi hormonal aktiviteler belli duygusal değişimlere neden olabilmektedir.
2 Kasım 2022

Motivasyonel Görüşme

Motivasyonel görüşme, danışanın terapiye dair dirençlerinin dönüştürülmesi ve motivasyonunun yükseltilmesi için kullanılan bir tekniktir. Empati kurmayı, dirence yönelik farkındalık uyandırmayı, direnci kabullenmeyi ve öz-etkinliği desteklemeyi amaçlar.
27 Ekim 2022

Parafili Bozuklukları

Parafili Bozukluğu bir davranış bozukluğudur. Nedeni tam olarak bilinmemesine karşın kişinin biyolojik ve travma geçmişinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bozukluk görülen kişilerde canlı veya cansız nesnelere karşı cinsel haz duymanın yanında toplum içinde kendini teşhir ederek, sürtünerek, diğerlerini izleyerek, kendisine veya karşısındakine acı çektirerek cinsel tatmin yaşadığı görülmektedir.
26 Ekim 2022

Çocuklarda Beslenme ve Yeme Problemi

Çocuklar hayatlarının bazı dönemlerinde yemek yememe sorunu yaşayabilirler. Bu problem aileler tarafından üzüntü ve kaygı ile karşılanabilir. Önemli olan, sorunun kaynağını bulabilmektir. Yapılması gereken davranış ise bu sürecin geçici olduğunu bilerek çocuğu zorlamamaktır. Aksi yönde, çocuğu zorlayarak istemediği ya da sevmediği yemekleri yedirmeye çalışmak o davranışın pekişmesine ve yememe konusunda daha fazla ısrara neden olabilir.
24 Ekim 2022

Aşağılık Kompleksi

Aşağılık kompleksi, eksiklik duygusuna karşılık gelir. Çocukluk döneminde birey, temel ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayabilen kişilerin fark ettiğinde kendisi ile kıyaslama yaparak aşağılık kompleksi geliştirmeye başlar. Bu duygudan kurtulmak için kişiler üstünlük çabasına girmekte, bu şekilde güçlenmeye çalışmaktadır. Olumlu anlamda geliştirilirse bireye kazanç sağlayabilir fakat olumsuz anlamda geliştirilirse bireye yerleşir ve ileride daha büyük sorunlara (depresyon, sosyal fobi gibi) yol açabilir.
21 Ekim 2022

Erken Çocuklukta Mizaç

Mizaç, kişinin doğumdan itibaren getirmiş olduğu, kendine ait esas özellikleri ortaya koyan psikolojik bir yapıdır. Mizaç yapısı, kişilerin sahip olduğu duygu, düşünce ve davranışların özünü oluşturmaktadır ve bireyin yaşamış olduğu hayat tecrübeleriyle ve çevresel farktörlerle birlikte farklı kişilik özelliklerine dönüşebilen genel davranışlardır. Erken çocukluk döneminde sahip olunan mizaç özellikleri bir araya gelerek üç farklı çocuk tipi meydana getirmektedir. Bu üç tip zorlayıcı mizaca sahip olan, kolay ısınan mizaca sahip olan ve kolay mizaca sahip olan şeklinde açıklanmaktadır.
17 Ekim 2022

Bilişsel Çarpıtma Nedir?

Bilişsel çarpıtma; çevrede olup bitenlere, diğerlerine ve dünyaya karşı geliştirilen duygu, düşünce, tutum ve inançların işlevsiz olması durumu ile açıklanmaktadır. Bilişsel çarpıtmalar, işlevsiz olmaları nedeniyle hem duyguları hem de davranışları olumsuz yönde etkiler. İşlevsel olmayan bilişsel anlamlandırmalara sahip olan bireylerin yaşamı oldukça kısıtlanmaktadır. Özellikle kişiler arası ilişkilerde problemlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelmektedir.
12 Ekim 2022

İlişkilerde İletişime Zarar Veren Dört Unsur

Mutlu ve başarılı ilişki kurmanın yolu mahşerin dört atlısından uzak durmakla başlar. Bu dört atlı eleştiri, savunma, aşağılama, ve duvar örmedir. Eleştiri, davranışa yönelik değil, kişinin karakterine yönelik olumsuz yorumlar içerir.
7 Ekim 2022

Duygusal Zekâ (EQ)

Duygusal zekâ (EQ) kişilerin duygularının farkında olma, duygularla başa çıkma, kendini motive etme, başkalarının duygularını fark etme, ilişkileri yürütebilme yeteneğini belirleyen bir zekâ türüdür. EQ yetenekleri yüksek olan bir birey diğer insanlarla daha rahat iletişim kurar, başkalarını daha rahat anlar, romantik ilişkilerde daha başarılıdır ve iş hayatını daha kolay yönetir.
5 Ekim 2022

Çocuk Gelişiminde Oyunun Rolü

Oyunlar, yetenek ve zeka geliştiren, belirli kurallara bağlı olan, iyi vakit geçirmek için yapılan eğlenceli aktivitelerdir. Çocuklar arkadaş grupları içinde sosyalleşmeyi, toplum kurallarını, beklemeyi, duyguları sağlıklı ifade etmeyi öğrenirken aynı zamanda fiziksel olarak da gelişirler.
3 Ekim 2022

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, doğuştan gelen ve beyindeki yapısal-işlevsel bir farklılıktan kaynaklandığı tahmin edilen bir öğrenme bozukluğudur. Zekâ skoru normal veya normalin üstünde olmasına rağmen bireyler belli bir alanda zorluk yaşayabilirler.
30 Eylül 2022

Utangaç/Çekingen Çocuklar

Utangaç/çekingen çocuklar yeni arkadaşlıklar edinme, grup halinde oyun oynama, bir başkasından yardım isteme ya da sınıf ortamına ayak uydurma gibi sosyalleşmenin gerektiği birçok alanda sıkıntı yaşayabilirler. Mizaç özelliklerinin ve çevrenin de etkili olduğu utangaçlık durumları ebeveynlerin desteği ve uzman yardımı ile çözülebilir.
29 Eylül 2022

Ergenlerde Duygu Dışavurumunu Bastırmak

Duygu dışavurumu, bireyin kendi duygularını yansıtmayı engellemeye çalışması olarak açıklanabilir. Bunun sonucunda olumsuz duyguların hissedilmesinde bir azalma oluşmaz fakat olumlu duyguların hissedilmesinde azalma görülür.
27 Eylül 2022

Mükemmeliyetçi Ebeveynlerin Çocuğu Olmak

Mükemmeliyetçi ebeveyn olmak çocuklarından mükemmellik beklemek anlamına gelebilir. Bunun sebebi ebeveyn olarak kendilerini başarılı hissetmek istemelerinden kaynaklı olabilir. Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarını aşırı yönetmeye çalışır, çok fazla eleştirir, ve çocuklarının performanslarından tatmin olmayıp her zaman daha iyisini beklerler.
23 Eylül 2022

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik kısaca bireylerin kendisine gerçekçi olmayan standartlar belirlemesi ve bu standartları yakalamaya çalışırken hata yapmayı reddetmesi, küçük detaylara takılması şeklinde tanımlanabilir. Bu durumun sonucunda birey, çok fazla emek ve zaman harcamakla kalmaz, yüksek bir kaygı hissetmeye başlar. Kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen bu durum yüksek çaba ve motivasyona rağmen bireyi başarıya götürmekten alıkoyabilir. Sıklıkla kaygı bozukluklarına sebep olan bu durum doğru destek ile aşılabilir. Hiçbir şey ve hiç kimse mükemmel olmadığından bireyler hata yapmanın sanıldığı kadar kötü bir şey olmadığının farkına varmalı ve yaşanan küçük olumsuzlukların, önemli olayların önüne geçmesine izin vermemelidir.
21 Eylül 2022

Fiziksel Aktivite ve Psikolojik Sağlık

Bedensel ve psikolojik sağlık bir bütündür. Stres ise sağlığımızı etkileyen önemli bir risk faktörüdür. Her türlü fiziksel aktivite mutluluk hormonları olarak bilinen endorfin,dopamin,oksitosin,melatonin ve serotonin salınımını arttırarak psikolojik sağlığımızı destekler. Bu sebeple hareket etmek, mutluluk hormonu salgılamamıza neden olarak stres seviyemizi düşürür, depresyon ve kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklar ile baş etmemize yardımcı olur. Yürüyüş ya da temizlik yapmak, basit egzersizler ve hafif sporlar bile oldukça etkili yöntemlerdir.
19 Eylül 2022

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Mahremiyet eğitimi bebek doğar doğmaz başlar ve aile tarafından verilir. Özel alanlarına saygı duyularak büyütülmüş çocuklar ileride sınırlarını bildikleri için kendilerini koruyabilecek ve başkalarının sınırlarını gözetebilecektir
16 Eylül 2022

Kleptomani (Çalma Hastalığı)

Kleptomani, halk arasında bilinen adıyla çalma ya da hırsızlık hastalığı kişinin bir şeyler çalmak için çok yoğun dürtüler duymasıyla ortaya çıkan bir dürtü durum bozukluğudur. Kişi kendi parasıyla satın alabileceği ya da işine yaramayacak şeyler çalmak için yoğun bir dürtü duyar ve çalma eylemini gerçekleştirene kadar kendisini kötü hisseder. Çalma eylemi sırasında kendini tatmin olmuş hissetse de ardından kendini kötü ve utanmış hisseder buna rağmen çalma dürtüsünü bastıramaz.
14 Eylül 2022

Trikotilomani (Saç Koparma Hastalığı) Nedir?

Trikotilomani ya da halk arasında bilinen adıyla saç koparma hastalığı, kişinin saç çekme/koparma isteği duyduğu, tekrarlayıcı bir şekilde saç tellerini, kirpik, kaş ya da diğer vücut kıllarını kopararak kendisine zarar verme hastalığıdır. Bu hastalıkta kişi saç çekme veya koparma dürtüsü duyduğu zaman başka herhangi bir duruma odaklanamaz ancak bu dürtüye uygun davranarak saç çektiğinde ya da kopardığında stres düzeyi azalır ve kişi rahatlamış hisseder.
8 Eylül 2022

Yaşlanma Korkusu

Yaşlanma korkusu patolojik bir anksiyete bozukluğudur. Bu fobiye sahip insanlar yaşlılıktan ve yaşlanma düşüncesinden korkarlar. Bu korku irrasyoneldir, aşırıdır, ve kontrol edilemez. Fiziksel, bilişsel ve davranışsal semptomları vardır. Nedenleri klasik şartlanma, sözlü/görsel bilgi edinme, ve genetik faktörler olabilir. Psikolojik müdahale, tedavi konusunda ilaçlardan daha etkili olabilir.
8 Eylül 2022

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel tiksinti bozukluğu bireylerin aşırı tiksinti duyma sebebiyle partnerleri ile genital ilişki kurmasının önüne geçen psikolojik bir rahatsızlıktır. Kişiler cinsel ilişkiyi anımsatan farklı durum veya nesnelere karşı (cinsel organlar, cinsel salgılar, öpüşmek vb.) tiksinti duyar ve bu durumlara maruz kalmamak için aşırı kaçınmacı bir yol izler. Kişilerin olumsuz cinsel tecrübeleri, katı ahlaki tutumları ya da cinsellikle ilgili yanlış bilgileri bu bozukluğun geliştirilmesinde etken olabilir. Bireylerin romantik hayatlarını olumsuz etkileyen bu durum doğru tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir.
2 Eylül 2022

Wendy Sendromu

Wendy sendromu bir sosyal bozukluktur; belirli kişilik ve karakter özellikleriyle kendini gösterir. İnsanlara gereğinden fazla yardımcı olarak kişinin kendini tatmin etme çabasıdır. Genellikle kadınlarda görülür ve çoğunlukla erkeklerde görülen Peter Pan sendromu ile eşleştirilmiştir. Peter Pan sendromu görülen bireyler genelde sorumluluk almaktan kaçınırlar ve onların sorumluluklarını yerine getiren bireylerde Wendy sendromu görülebilir. Wendy sendromlu annelerin Peter Pan sendromlu çocuk yetiştirme olasılığı yüksektir; örneğin, bu tip anneler çocuklarının yapması gereken ödevleri kendileri üstlenip yapabilirler ve çocukta sorumluluk bilincinin gelişmesine engel olurlar.
31 Ağustos 2022

Büyüme Korkusu ve Peter Pan Sendromu

Büyüme korkusu ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemi olan 'beliren yetişkinlik' döneminde ortaya çıkabilir. Beliren yetişkinlik döneminde bireyler hala kendilerini tanıma evresindelerdir; kimlik arayışı da bu döneme dahildir. Kendine odaklanma, arada kalmışlık, ve istikrarsızlık da beliren yetişkinlik döneminin karakteristik özelliklerindendir. Bu özelliklerle beraber gençlerde genel eğilim olarak yetişkinlikten kaçma ve büyümeyi reddetme görülebilir.pet
10 Ağustos 2022

Kişilerarası Sınırlar

Kişilerarası iletişim dendiğinde ailemizle, arkadaşlarımızla, romantik ilişki yaşadığımız partnerlerimizle, öğrencilik hayatımızda veya meslek ortamlarımızda karşılaştığımız profesyonellerle kurduğumuz iletişimde kendimiz için belirlediğimiz kişisel sınırlar çok önemlidir. İlişkilerimizde “izin verilebilir” davranışlar ve tutumlar, güvenli bir ortam, makul olabilmek sınırlar ve kurallarını oluşturan yapıtaşlarıdır. Peki “kişilerarası sınırlar” nedir?
8 Ağustos 2022

Engelli Bireylerin Ebeveyni Olmak

Engelliler hayatın her yerinde ve her alanında var olmaktadırlar.Okulda, sokakta, işte, restoranda, parkta belki evde... Engelliler için hayat son derece zorlayıcı olabilmektedir. Normal insanlar için çok sıradan olan günlük yaşamsal işlemleri yerine getirebilmek engelliler için imkansız görünebilir. Bu nedenle engelli bireyler yaşamak için çoğu zaman birinin bakım vermesine ihtiyaç duymaktadırlar.
3 Ağustos 2022

Romantik Çekicilik

Romantik ilişkilerde çekicilik kavramının önemli bir yeri vardır. Yakınlık, beden dili, fiziksel çekicilik vb. faktörlerin çekicilik üzerinde bir takım etkileri vardır. Fiziksel çekiciliğin, romantik partner arayışında önemli bir rolü vardır. Yapılan araştırmalarda kadınların ve erkeklerin fiziksel çekiciliğe ve dış görünüşe önem verdiği görülmüştür.
2 Ağustos 2022

Mezuniyet Sonrası Stres

Üniversite dönemi boyunca, mezuniyetin gitgide yaklaşması öğrencileri strese sokabilir. İş bulma telaşı, gelecek kaygısı, kendi ayaklarının üzerinde durabilme isteği, para kazanma planları vb. düşünceler insanı sarabilir. Bunun sebebi, öğrencilik hayatı boyunca ne yapılacağının net olması (sınavlar, ödevler, sunumlar vb.) ancak mezuniyet sonrasının planlı olmaması ve belirsizlik olabilir.
29 Temmuz 2022

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi, temelini tamamen bilimsel bulgulardan alan ve tedavi edici özelliği açısından da bilimsel kanıtın en yüksek olduğu terapi yöntemlerinden bir tanesidir. Aaoron Beck tarafından geliştirilen bilişsel terapi, temelde düşüncülerin ruhsal bozukluklar üzerinde etkili olduğuna dayanmaktadır.
1 Temmuz 2022

Çocuk Resmi Gelişim Dönemleri

Resim yapan çocuğun bedensel ve zihinsel faaliyetlerine paralel olarak sanat faaliyetlerinde de bir değişim meydana gelir. Çocuğun ilk zamanlarda yaptığı anlamsız karalamalar giderek bir sanat evresine dönüşür ve ergenlik dönemine kadar devam eder. Çocuğun çizimlerindeki ayrıntı miktarının çocuğun yaşına ve bilişsel gelişime bağlı olarak arttığı gözlemlenmiştir
29 Haziran 2022

Ebeveynliğe Geçiş Süreci

Toplumun en belirgin ve en önemli hedeflerinden birisi bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle kişiliğin oluşmaya başladığı ve bilişsel yeterliliklerin öğrenildiği ilk yer olan aileye önemli görevler düşmektedir. Yenidoğanın sağlıklı gelişimi için gerekli olan uygun ortamın sağlanması, nitelikli ebeveyn-çocuk ilişkisi kurulması önemlidir. Ancak özellikle ilk defa çocuk sahibi olacak ebeveynler için bir geçiş dönemi söz konusudur
24 Haziran 2022

Aleksitimi nedir? 

Aleksitimi, ‘’duygular için söz yokluğu’’ anlamına gelmektedir. Duyguları anlamakta zorluk çekmek, isimlendirememek, ifade edememek ve duyguların farkında olmama gibi durumlarla tariflenir.
24 Haziran 2022

Dürtü Kontrol Bozukluğu

Dürtü kontrol bozuklukları, saldırgan veya antisosyal dürtüleri kontrol etmede güçlüklerle kendini gösteren bir psikiyatrik bozukluk sınıfıdır. Çoğu durumda kişi dürtüsel davranışı gerçekleştirmeden önce gerginlik yaşar ve bunu eylem sırasında alınan haz ve rahatlama hissi takip eder.
23 Haziran 2022

Çocuk ve Resim

Çocuklar için resim yapıyor olmak, onların dünyasında, ilgilenmiş oldukları diğer sanat etkinliklerine göre daha özel bir yerdedir. Epeyce küçük yaşlardan itibaren çocuklar için güçlü bir iletişim turudur. Bizler çocukların yapmış olduğu resimler sayesinde hem onları daha iyi tanıyabiliriz bunu yaparken de iç dünyalarını gözlemleyebiliriz. Resim yapan çocuklar yapmış oldukları resim ile kendini tanımlar.
17 Haziran 2022

Karne Dönemi ve Yaz Tatili

2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim yılı tamamlandı. Eğitim yılının bitmesi ile birlikte, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri evlere karnelerini getirdi. Bu süreçte ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğidir.
17 Haziran 2022

Patolojik Kıskançlık (Othello Sendromu) ve Haset

Özellikle öfke, üzüntü, korku, değersizlik, çaresizlik gibi duyguların haset ve kıskançlık duygularıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Haset ve kıskançlık genellikle birbiriyle aynı olduğu düşünülen duygulardır ancak benzeştiği noktalar olmakla birlikte farklı iki duygudur.
15 Haziran 2022

Ergen Bireylerde Sosyal Beceri

İnsan hayatında tatmin edici sosyal ilişkilerin varlığı, uyumlu ve mutlu bir hayat sürme açısından önemli bir işleve sahiptir. Sosyal ilişkiler, erken yaşlarda önce aile içinde öğrenilir.
10 Haziran 2022

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyasyon kelimesi “ayrılma, kopma, dağılma” gibi anlamlar taşır. Dissosiyatif bozukluk ise kişinin bilinç, bellek, kimlik ya da algısında belirli bozukluklar görülmesidir ve çoğunlukla erken çocuklukta başlayan, çocukluk çağı travmalarının sebebiyetinden kaynaklanan bir psikiyatrik tanıdır.
10 Haziran 2022

Ebeveynler Çocuklarla Nasıl Oyun Oynamalı?

Oyun çocukların tecrübe ve kendileri hakkında duygularını dışa vurdukları bir araç. Oyun çocuğun dili ve oyuncaklar onların dünyası. Çocuklar için bu kadar önemi olan oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü ebeveynler tarafından maalesef ki atlanabiliyor. Oyun çocuklara kim olduğunu, neler yapabildiğini ve etrafındaki dünya ile nasıl etkileşime geçeceğini öğretme fırsatı sunduğundan çocuklar için çok faydalıdır.
7 Haziran 2022

Faydacı Alışveriş ve Hedonik (Hazcı) Alışveriş

6 Haziran 2022

Evcil Hayvan Sahibi Olmanın Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanısı Olan Çocuklara Etkileri

Bir evcil hayvan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan bir çocuğa plan yapabilmeyi öğretebilir. Çocuk evcil hayvanının beslenme, uyku, yürüme programını takip edebilir. Bu da çocuğun okul yaşantısındaki ya da sosyal hayatındaki sorumluluklarının takibini kolaylaştırır.
1 Haziran 2022

Romantik Terk Edilme

Romantik aşk evrensel bir fenomendir. Romantik ilişkiler sonrası terk edilme birçok insanda şiddetli psikolojik problemlere neden olabilir. Kaybedilen ilişki yas süreci olarak adlandırılır. Araştırmalar terk edilme sonrası psikolopatoloji olarak en sık depresyonun tetiklendiğini göstermektedir.
27 Mayıs 2022

Psikoterapi ve İlaç Tedavisi

Toplumun ruhsal hastalıklarla ilgili tutum, duygu, düşünce ve davranışlarının, ruhsal hastalıklarla mücadeledeki etkisi uzun yıllardır üzerinde durulan önemli bir konudur.Haliyle ruhsal sorunların tedavisinde ilaç mı yoksa terapi mi sorusunun cevabı da oldukça merak edilen bir konu haline gelmiştir.
27 Mayıs 2022

Ergen Bireylerde Öfke

Oldukça uzun ve dengeli bir süreç olan çocukluk döneminden sonra aniden ortaya çıkan dengesiz ve düzensiz olan ergenlik dönemi, yaşanılması oldukça zor bir evre olabilmektedir. Eğer ergenlik döneminde ergen bireyin gereksinimleri karşılanmazsa ya da bu gereksinimler doğrultusunda yeterli doyumu elde edemezse, kendini ifade edebilmenin yollarını arar.
12 Mayıs 2022

Rüyalar

Rüyalar, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığı için çok önemli olabilecek temel faktörlerdir. Rüyalar çeşitli faktörlerden etkilenir ve stres bu faktörlerden biridir Rüya görmek, her bireyin bir gecede üç ila beş kez yaşadığı bir deneyimdir. Rüya görmeyi 'sadece bir deneyim' olarak ele almak mümkün değildir. Rüyalar, rüya görenler hakkında önemli ipuçları verebilir. Rüya görenlerin duygu durumlarını rüyalarından anlamak mümkündür çünkü rüyalar rüyayı gören bireyin düşünceleri, duyguları ve deneyimleriyle yüksek oranda ilişkilidir.
10 Mayıs 2022

Agorafobi Nedir?

Agorafobi, belirli bir yerde kapana kısılma ya da kaçamama gibi irrasyonel ve yoğun bir korku ile karakterize edilen ciddi bir anksiyete bozukluğu türüdür. Agorafobik çoğu insan özellikle kalabalık ve toplu alanlarda güvende hissetmez. Evden çıkmak istemez veya çıkarken yanlarında güvendikleri birisi olsun isteyebilirler.
10 Mayıs 2022

Oyun Tipleri

Çocukluk sırasında akran etkileşimin büyük kısmı oyunu içerir, ama sosyal oyun sadece bir çeşit oyundur. Oyun çocukların başka bir amaç olmadan sadece oynamak için ilgilendikleri zevkli bir faaliyettir. Bugün en yaygın olarak araştırılan çocuk oyun tipleri arasında, duyu-motor ve uygulamalı oyun, taklit oyunu/sembolik oyun, sosyal oyun, yapılandırıcı oyun ve kurallı oyun bulunmaktadır.
10 Mayıs 2022

Ergen Ben Merkezliliği

Ergen ben merkezliliği, ergenin kendi görüntüsü ve davranışları konusundaki öz farkındalığının artmasıdır. Ergen ben merkezliliğinin iki önemli unsuru vardır. Hayali seyirci ve kişisel hikaye. Hayali seyirci, ergenin kendisi gibi diğer insanların da onunla ilgilendiğine inanması ve ayrıca dikkat çekici davranışlarla ilgiyi çekmeye, görünür olmaya ve ‘sahnede’ olmaya çalışmasıdır.
29 Nisan 2022

Karar Verememe

Kararsızlık bir ruhsal hastalıktan kaynaklanıyorsa tedavisini bir uzman tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kişilik yapısından kaynaklanan kararsızlığın köklü tedavisi psikoterapi ile mümkündür. Bu tür durumlarda psikoterapi eğitimi almış bir uzmana başvurulmalıdır.
27 Nisan 2022

Psikoterapi bize ne kazandırır?

Psikoterapi, bireylerin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde konuşma ve düşünme tedavisi olarak tanımlanmaktadır. Dünya üzerinde geliştirilmiş birçok psikoterapi kuramı mevcuttur. Terapilerin hangi kuramla ilerleyeceği danışanın yaşına, getirdiği probleme ve isteğine göre değişebilmektedir.
25 Nisan 2022

Çocuklarda Kaygı

Neredeyse her çocuk, normal gelişim sürecinin bir parçası olarak korkular ve endişeler yaşamaktadır. Yaygın olarak görülen ve genellikle yaş ilerledikçe terk edilen korkular, karanlıktan, hayali yaratıklardan (5 yaşından küçük çocuklarda) ve ebeveynlerinden ayrılmaktan (10 yaşının altındaki çocuklarda) korkmadır.
22 Nisan 2022

Konfor Alanı

Konfor alanı, bireylerin kendini iyi hissettiği psikolojik alan olarak tanımlanmaktadır. Her bireyin kendine ait bir konfor alanı vardır. Bu alan sürprizler içermeyen, tanıdık ve bireyin kendi kontrolünde olan bir alandır. Judith Bardwick, konfor alanını modellemiştir. Bu model, kaygı alanı, öğrenme ve gelişme alanı olarak ele almıştır. Rahat hissedilen bu alandan ilk çıkıldığında kaygı alanı bunu takip etmektedir.
19 Nisan 2022

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

Ayrılma kaygısı bozukluğu, bireylerin normal olmayan bir şekilde birine (anne, baba, sevgili, arkadaş gibi) bağlanması ve o kişiden ayrılma düşüncesiyle bile yoğun stres, kaygı ve korku duymasıdır. Ayrılma kaygısı olan kişiler, bağlandıkları kişiden ayrılmamak, o kişinin yanında kalmak için işlerini, okullarını, sorumluluklarını aksatırlar. Ayrılma kaygısı bozukluğu, travmatik olaylar, çevresel faktörler, ebeveynlerin tutumları gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
18 Nisan 2022

Bebeklerde Refleksler

Yeni doğan bebekler tümüyle çaresiz değildir. Diğer donanımları arasında bazı temel refleksleri vardır. Örneğin yeni doğan bebek nefesini tutabilir ve boğazını kasarak suyu dışarı atar. Refleksler uyarıcıya karşı yapılandırılmış tepkilerdir, otomatik, bebeğin kontrolü dışındadır. Refleksler genetik olarak hayatta kalış mekanizmasıdır. Bebeklerin öğrenme olanağına sahip olmadan önce çevrelerine uyumsal tepki vermelerini sağlar.
13 Nisan 2022

Göçmenlerde Psikolojik Sağlık

İnsanlar tarih boyunca birçok farklı sebepten dolayı göç etmiş ya da göç etmek zorunda kalmışlardır. Yaşadığı topraklardan daha iyi hayat koşullarına sahip, daha güvenli yaşam alanları bulabilmek, yaşadığı baskı, işkence, zulüm, şiddetten kaçmak ve daha özgür bir hayata kavuşmak için kişiler yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır.
11 Nisan 2022

Çocuk ve Ergenler için Attentioner Dikkat Geliştirme Terapisi

Attentioner dikkat geliştirme programı, içinde hem terapiyi hem de eğitimi barındırmaktadır. Attentioner dikkat geliştirme terapisi, özellikle hızla gelişmekte ve değişmekte olan çocuk ve ergen beyninde, yeni ve aktif yolaklar geliştirerek eskiyen yolakları inhibe eder. Böylelikle zihinsel işlevsellik hem yenilenmiş hem de arttırılmış olur. Öğrenme psikolojisine ve nöropsikolojik temellere dayanan bu terapi yöntemiyle zihnin tüm yürütücü fonksiyonları desteklenir.
6 Nisan 2022

Ergen Bireylerde Cinsel Kimlik Gelişimi

Dünya Sağlık Örgütüne göre ergenlik yaşı 10-19 yaşları arasını kapsamaktadır. Ergenlik her ne kadar erişkinliğe geçiş dönemi olsada kapsadığı yaşlar bakımından çocukluk dönemini de içinde barındırmaktadır. Ergenlik döneminde fiziksel, psiko-sosyal ve cinsel gelişimin çok büyük bir oranda tamamlandığı düşünülmektedir. Özellikle erken ergenlik dönemi olan 10-14 yaş aralığında fiziksel gelişimde bir atak görülür.
4 Nisan 2022

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

Ayrılma kaygısı bozukluğu, birçok farklı yol ile tedavi edilebilir. Ayrılma kaygısı bozukluğu, psikoterapi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi, EMDR Terapisi, aile terapisi, oyun terapisi, psikodinamik, ayrılma kaygısı bozukluğu tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemlerinden bazılarıdır. Ayrılma kaygısı bozukluğu tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de ilaç tedavisidir.
31 Mart 2022

Psikolojik Dayanıklılığı Nasıl Sağlarız?

Psikolojik sağlığın korunmasında önemli bir kavram olan psikolojik dayanıklılık kişilerin yaşadığı olumsuz yaşam olaylarına rağmen başarılı bir şekilde kendini toparlama, uyum sağlama ve başa çıkma yeteneğinin kişide olmasıdır. Dirençlilik, yıkılmamazlık, esneklik, psikolojik sağlamlılık demektir.
31 Mart 2022

Ergen Bireylerde Madde Kullanım Bozukluğu

Alkol, esrar, kokakin, ekstazi, amfetaminler ve uçucu maddeler. Uyuşturucu madde, insan hayatında duygu, düşünce, davranış açısından olumsuz değişikler meydana getirir. Tıp alanında ağrı dindirici özelliği ile kullanılan ilaçların haricinde, uyarıcı özelliği olan ve işlenmesi açısından tıp alanında kullanılan ilaçlardan epey farklılık gösteren bu maddelerin kullanılması oldukça sakıncalıdır.
28 Mart 2022

Karşıt Olma Karşıt Gelme

Karşıt olma karşıt gelme, çocuk ve ergenlerde görülen bir bozukluktur. Çocuğun veya ergenin yaşına göre normal sayılamayacak derece de itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı ve aileye karşı koyması gibi davranışlarla kendini gösterir. Karşıt olma karşıt gelme tanılaması zor bir bozukluktur. Çünkü her yaş döneminden nasıl bir davranış beklendiğini biliyor olmak ve bir aşırılaşma olup olmadığına karar vermek gerekiyor.
26 Mart 2022

Somatik Semptom Bozukluğu

Somatik Semptom Bozukluğu, kişilerin yorgunluk ya da ağrı gibi fiziksel belirtiler karşısında aşırı endişe duyduğunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kişinin bu tanıyı alabilmesi için kronik olarak belli bir süredir devam eden bedensel bir semptomunun olması ve kişide bu semptomun bir stres, duygusal tepki yaratıyor olması gerekiyor. Yani kişinin bu tanıyı alabilmesi için sadece bir semptomun varlığı yeterli değildir.
25 Mart 2022

Vagus siniri nedir?

Sağlıklı ve işlevsel bir Vagus siniri, stresli ve kaygılı durumlarda parasempatik sistem aracılığı ile vücudun homeostatik dengesini korumakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve nefes yoluyla psikolojik ve fiziksel sağlığımızı korumamızı en etkili şekilde sağlar.
23 Mart 2022

Aşk

Aşk kavramının psikoloji çalışmalarında yer almasıyla birlikte yapılan birçok araştırma, aşkın birçok tanımını ve aşkı oluşturan birçok faktörü bilim dünyasına sunmuştur. Ve herkes için aşk farklıdır. Bu faktörler kişilere göre değişiklik göstemektedir. Peki sizin aşkı bulma ve yaşama stiliniz nasıl hiç düşündünüz mü?
21 Mart 2022

Tek Ebeveynli Çocuk Olmak

Aile, toplumun en önemli ve en küçük sosyal kurumudur. Aynı zamanda aile, hukuki ya da evlat edinme yoluyla birbirine bağlı insan ilişkilerinden oluşan ve nesiller boyu devam eden bir sosyal etkileşim ağıdır. Sağlıklı bir toplum için bu yapının sevgi, dayanışma, sosyal dünyada yer edinme vb. gibi birçok işlevi vardır.
18 Mart 2022

Postpartum Depresyon

Postpartum depresyonun tedavi edilmemesi hem bebeğin hem annenin hayat kalitesini düşürür. Bebeğin psikososyal gelişimini olumsuz etkiler. Postpartum depresyon belirtilerinin iki haftadan uzun sürmesi, gündelik işlerle başa çıkamadığında, kendisine ya da bebeğine zarar vermeyi düşünürse, vaktinin çoğunu panik halinde ve korku içinde geçiriyorsa bir uzmana başvurması önerilir. Uzman psikoterapi (konuşma terapisi ya da akıl sağlığı danışmanlığı olarak da bilinir) veya antidepresan gibi postpartum depresyonu tedavi seçenekleri sunacaktır.
16 Mart 2022

Kabul ve Kararlılık Terapisi Nedir?

Kabul ve kararlılık terapisi, bireylerin yaşadığı veya yaşama ihtimali olan olumsuz deneyimleri kabullenerek o olumsuz düşünceden ayrışmasını ve anda kalarak sadece olumsuz yaşantılardan ibaret olmadığını görmesini, hayatında değer olarak atfettiği şeyler doğrultusunda harekete geçerek psikolojik esnekliğe ulaşmasını hedefler.
10 Mart 2022

Ebeveyn Depresyonunun Bebeklere Etkisi

Bebek, çevresindeki erişkinlerin sağlıklı ilişkileri ile gelişmek üzere programlanmış olarak doğar. Coşkulu, mutlu, şefkatli bir ilişkiye gereksinimi vardır. Depresyonda görülebilen mutsuzluk, donukluk, içe kapanıklık, çevreye duyarsızlık, ilgisizlik, çaresizlik, huzursuzluk, öfke gibi duygular annenin bebekle duyarlı ruhsal birlikteliğini engelleyebilir.
10 Mart 2022

Uyku Bozuklukları

Hayatımızın üçte birini kapsayan bir süreci düşünürsek; uyku düzeni, uyku süresi ve uykunun kalitesi fizyolojik sağlığımız üzerinde etkili olmasının yanısıra psikolojik sağlığımız için de çok büyük önem arz etmektedir.
8 Mart 2022

Duygusal Yeme Davranışı

Duygusal yeme davranışı, bireyin fizyolojik olarak aç olmamasına rağmen duygularını düzenleyebilmek için besin tüketmesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle üzüntü, mutsuzluk, boşluk, öfke, kaygı gibi duygularla baş edemeyen birey, bu duygularla baş edebilmek ve rahatlayabilmek için besin tüketimine başvurmaktadır.
7 Mart 2022

Çocukluk Çağı Mastürbasyonu

Çocuklarda okul öncesi dönemde nasıl fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişmeler oluyorsa, aynı şekilde cinsel gelişmeler de görülmektedir. Özellikle erken çocukluk döneminde, yani 2-3 yaş gibi ortaya çıkan cinsel gelişim ve cinsel organlara yönelik merak, genellikle ilkokul yaşlarında söner.
3 Mart 2022

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionic kişilik bozukluğu da aslında kişilerin çok duygusal olduğu ama bu duygularının da aslında çok sığ olduğu durumlarla ilişkilidir. Yapmacık davranabilirler. Yani o aktör kelimesinden geliyor olması biraz daha burayla ilgilidir. Dramatize etme eğilimleri vardır. Duygularını abartılı gösterirler. Bazen gösteriş teatralliği, gerçek hayattaki tavırları abartılı olma, durumları vardır. Böyle herhangi bir olayda herkesin verdiği tepkiden çok daha dramatik tepki veren birini düşünebilirsiniz. Anlatım tarzı da dramatiklikle uygundur.
1 Mart 2022

Ergen Bireylerde Sosyal Medya Kullanımı

Dünya çapında teknolojinin gelişmesi ve değişmesiyle birlikte internete ulaşmak daha kolay bir hal almıştır. İnsanların özellikle interneti kullanmasında ki amaçların başında sosyal medya gelmektedir. Sosyal medya; insanların duygu ve düşüncelerini, deneyimlerini, hayata bakış açılarını, sosyal ilişkilerini, aktivitelerini yazılarla veya fotoğraflarla paylaştığı online bir platform olarak tanımlanabilir.
27 Şubat 2022

Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı

İnsan yaşamının her döneminde kıskançlık, baş edilmesi güç bir duygudur. Özellikle 2-6 yaş arasında yoğun olarak yaşanan kardeş kıskançlığı, çocukların psikolojik gelişimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Kardeş kıskançlığı, en az iki kardeşin yaşadığı her ailede görülebilir. Kardeş kıskançlığına neden olan en önemli sebep, ebeveynlerin sevgi ve ilgisini bir başkası ile paylaşacak olmasıdır. O sevgi ve ilgiyi kaybetme ihtimali çocuğu korkutur ve bu durum çocuk için acı verici bir deneyim haline gelir.
24 Şubat 2022

Depresyon

Günlük yaşantıda herkes kendisini zaman zaman mutsuz, karamsar ve üzgün hissedebilir. Her kendini mutsuz hisseden kişinin depresyona girdiğini söylemek doğru bir tanımlama olmayacaktır. Depresyonda olan birey, mutsuz ruh haline ek olarak yoğun bir çaresizlik, yetersizlik, değersizlik ve hayattan keyif alamama durumu yaşamaktadır. Bu durumu yoğun bir şekilde yaşayan ve depresyonda olan bireyler, çoğunlukla kurtuluş için tek çarenen intihar olduğunu düşünebilmektedir. Ayrıca bir kişiye depresyonda olduğunu söyleyebilmemiz için bu düşünce ve duyguları en az 2 hafta süreyle ve günün büyük çoğunluğunda yaşıyor olması gerekir.
21 Şubat 2022

Sigara (Nikotin) Bağımlılığı ve Psikoloji ile İlgisi

Günümüzde bütün dünyada en yaygın şekilde tedavi edilmeye çalışılan bağımlılık çeşidi sigara, yani aslında nikotin bağımlılığıdır ve çok önemli bir halk sağlığı problemi olarak ele alınmaktadır. Sigaranın içerisinde yer alan “nikotin” maddesinin aslında bağımlılığa yol açtığı bilinmektedir.
21 Şubat 2022

Çocuklarda Yatak Islatma

17 Şubat 2022

Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu

Sınırda kişilik bozukluğu erken erişkinlik döneminde başlayan, bireyin kimlik duygusunda, ilişkilerinde, duygulanımında yaygın ve süreğen bir dengesizliğin belirgin olduğu bir ruh sağlığı problemidir. Bu kişiler cinsel, mesleksel ve toplumsal kimliklerinde derin güvensizlik, tutarsızlık gösterirler. Sağlam bir kimlik duygusu gelişmemiştir. Çabucak düş kırıklığına uğrarlar, bunaltı, çökkünlük belirtileri gösterirler.
11 Şubat 2022

Dijital Oyunlar 

Oyunlar bireylerin yaşamlarının erken dönemlerinde kendilerini ifade etmelerini, çevrelerini ve diğerlerini tanımaları, çevre içerisinde var olma deneyimini elde ettikleri çok değerli bir öğrenme alanıdır. Teknolojinin hızla değişimi ve gelişimi ile birlikte, piyasa çevrimiçi ve çevrimdışı oynanan oyun çeşitliliği de hızla artmaktadır. Son zamanlarda ve özellikle de Covid-19 pandemisinin hayatımıza girmesi ile birlikte, pek çok çocuk ve ergen giderek dışarıda, parklarda geleneksel oyunlar oynamak yerine, kapalı alanlarda arkadaşlarıyla bir araya gelerek veya farklı ortamlarda internet üzerinden dijital oyunlar oynamaya başlamışlardır.
11 Şubat 2022

Helikopter Ebeveynlik

Helikopter ebeveyn terimi ilk olarak 1969 yılında "Ebeveyn ve Genç Arasında" başlıklı bir kitapta kullanılmıştır. Kitapta yer alan genç, annesinin onu bir helikopter gibi izlediğini bildirdi. O zamandan beri, birçok üniversite yöneticisi bu terimi, çocuklarını üniversiteye gittikten sonra uzaktan izlemeye devam eden ebeveynlere atıfta bulunmak için kullandı ve bu terim tüm aşırı korumacı ebeveynleri kapsayacak şekilde yayıldı.
9 Şubat 2022

Bağlanma Kaygısı

Daha önce hiç bir ilişkide hissettiğiniz ‘yakınlık’ hissinin sizde kaygı uyandırdığını hissettiniz mi?Ya da romantik ilişkinizin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve partnerinizle duygusal bir bağ kurduğunuzu deneyimlemek sizin bu ilişkiden uzaklaşmak istemenize sebep oldu mu?
4 Şubat 2022

Ergen Bireylerde Psikolojik Süreç

Ergenlik dönemi, insan hayatının en önemli geçiş evresidir. Bu geçiş evresinde ki duygusal tepkiler ve değişimler evrensel olmakla birlikte kişinin kaç yaşında ergenliğe gireceği ve bu süreci nasıl geçireceği, ne zaman sonlanacağı tamamen kişiseldir. Bu geçiş evresinin nasıl şekilleneceği çocuğun içinde yetiştiği aile, arkadaş çevresi, okulu, sosyal çevresi, çocukluk yaşantısı, yetiştirilme tarzı ile yakından ilişkilidir. Ayrıca bu dönem, kişiliğin de oturmaya başladığı, hayata bakış açılarında özellikle aileden farklı düşüncelerin geliştiği ve ruhsal gelişimin hızla şekillendiği bir dönemdir.
4 Şubat 2022

Otizm

Otizm spektrum bozukluğunun tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Konuşan tanının ardından çocuğa uygun bir eğitim programının uygulanması, çocuğun özel eğitim merkezine devam etmesi ve uzmana tarafından desteklenmesi çocuğun gelişiminin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.
3 Şubat 2022

Bağlanma ve Bağlanma Stilleri

Bağlanma Kuramı, John Bowlby tarafından ortaya atılan bir kuramdır. Bu kurama göre bağlanma, bebek ve bakım veren arasında oluşan duygusal bağdır ve bebeğin beslenme, barınma gibi birincil ihtiyaçlarını karşılama aracıdır ve temel bir ihtiyaçtır. Beynimizde bulunan nöron ağları ve vücudumuzda salınan ‘oksitosin’ hormonu bağlanma sistemini harekete geçirmeye katkı sağlayan temel kaynaklardır.
1 Şubat 2022

Kayıp ve Yas Süreci

Yas süreci, çok sevilen birinin ölüm, ayrılık vb. sebepler dolayısıyla yitirilmesi ile beraber gelen, çok doğal bir süreçtir. Yas süreçleri, duygusal, bilişsel, bedensel ve davranışsal anlamda bireyden bireye farklılaşabilmekte ve kişileri oldukça zorlayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, yas sürecini, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi psikopatolojilerden ayırabilmek çok önemlidir.
30 Ocak 2022

Emzirme

Bebeklerin ilk temel konuları arasında, ‘Beni kim doyuracak’ vardır. İsteklerini dile getiremeyeceğinden ihtiyaçlarını tahmin etmenizi bekler. Yardım isteğini belirten ağlamalar karşısında kayıtsız kalmamak önemlidir. Çünkü bebek, uzun bir süre ilgisizlikle karşılaşırsa, isteklerine kayıtsız kalınırsa pasif ve mutsuz bir yapı geliştirebilir. Acıktığını daha söylemeden her zaman doyurulan bir bebek ise, yaşamın ileriki yıllarında ne istediğini tam olarak bilemeyebilir, güçlük yaşayabilir.
28 Ocak 2022

Aldatma

Literatürde aldatma kavramı incelendiğinde, aldatmanın romantik birlikteliklerde oldukça sık rastlanan bir sorun olduğu bilinmektedir. Evliliklerde ve birlikteliklerde tarafları birbirine bağlayan en önemli etmen sadakattir. Birliktelikler başlarken eşler birbirine her durumda sadık kalacakları düşüncesi ile başlarlar. Sadakatsizlik bir seçim iken aldatma sadakatsizlik sonrasında meydana gelen ve kaçınılmaz olan bir durumdur
26 Ocak 2022

Zekâ Testi Nedir?

Zekaya dair pek çok farklı tanımlama olmasına karşın, genel manasıyla zekâ, çevreden gelen bilgiyi algılama, bilgiyi bulunan bağlama bağlı kalarak yorumlayabilme, yeni durumlara adapte olabilme, problemlere yönelik yeni çözüm yolları bulabilme ve zihinsel işlevleri amaca yönelik olarak kullanabilme becerisi olarak değerlendirilebilir.
26 Ocak 2022

Dikkat ve MOXO Dikkat Testi

Myrina Psikoloji bünyesinde uzmanlarımız tarafından MOXO Dikkat testi uygulanmaktadır. MOXO Dikkat testi, dünyada 30 ülkeden daha fazla ülkede kullanılan bir testtir. 6 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilen bu test, dikkat seviyesini ölçmeyi hedefleyen bilgisayar destekli bir testtir. 15 ila 18 dakika arasında süren bu testte sonuç raporları otomatik bir şekilde alınmaktadır.
23 Ocak 2022

Bipolar (İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu)

Bipolar dünyada her 100 kişiden 2-4 kişiyi etkileyen bir rahatsızlıktır. Duygu durum bozuklukları arasında yer alan bipolar bozukluğu diğer rahatsızlıklardan ayırt eden tablo manik dönemdir. Bu rahatsızlığı yaşayan bireylerin duygu durumunda genellikle aşırı enerji yükselmesinden çöküşe doğru ve sonrasında yine enerji yükselmeleri ile kendini gösteren bir tablo görülür.
21 Ocak 2022

Obsesif Kompulsif Bozukluk

OKB, obsesyonların tek başına görüldüğü, kompulsiyonların tek başına görüldüğü ya da her ikisinin birlikte yaşanabildiği bir rahatsızlıktır. Obsesyonlar, kişide belirgin bir kaygı ya da sıkıntıya neden olan, tekrarlayıcı düşünceleri içerir. Kompulsiyonlar ise kişinin obsesyonlarını (tekrarlayıcı ve yineleyici düşünceler) rahatlatmak için yapmak zorunda hissettiği yineleyici davranışlardır.
20 Ocak 2022

Çocuklarda Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi hem çocuklar, hem de ebeveynler için heyecan verici önemli bir gelişim adımını oluşturuyor.Kimi zaman zorlayıcı olan bu dönemde aileleri başarıya taşıyacak en önemli davranış şekli ise sabır ve dikkatli bir gözlemci olmak.Tuvalet eğitimi sürecinde patron çocuktur, ebeveyn yalnızca yardımcı kişidir. Tuvalet eğitiminin çocuktan çocuğa değişebileceği unutulmamalıdır. Bazı çocukta eğitim birkaç gün alırken bazı çocukta aylarca sürebilir.
18 Ocak 2022

Benlik Saygısı

Kendiniz hakkında genel olarak olumlu bir tutuma sahip misiniz yoksa gurur duyacak çok fazla bir özelliğe sahip olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Peki, ne kadar yetenekli, başarılı ve değerli olduğunuzu düşünüyorsunuz? Bireyin bu sorulara verdiği cevaplar kişinin benlik saygısı hakkında bize bilgi verir.
14 Ocak 2022

Ergen Bireylerde Özgüven

Özgüven bireyin kendisini tanıması ve kendisini olduğu gibi kabul etmesiyle ilgili bir kavramdır. Özgüven sahibi olmak ya da olmamak genetik faktörlerle ilgili değildir, daha çok aile, okul ve çevre gibi faktörlerle ilgilidir. Özgüven genel bir kişilik özelliği olmakla birlikte sonradan kazanılması ve geliştirilmesi gereken, bireylerin olayların üstesinden gelebilme becerisidir.
14 Ocak 2022

Kolik Bebek

Kolik bebek, dünyaya geldikten sonraki ilk ya da ikinci hafta içerisinde görülmektedir. Kolik bebekte ağlama nöbetlerine kasılma eşlik etmektedir. Kolik bebek, tanısı konulabilmesi için 4 aydan küçük bebekte haftada en az 3 gün boyunca ve güç içerisinde yaklaşık 3 saat süren huzursuzluk, kasılma ve ağlama nöbetleri görülmelidir.
12 Ocak 2022

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler toplumun değerlerini ve diğer insanların haklarını hiçe sayan kişilik özelliklerini sahiptir. Geçmişte bu rahatsızlık “psikopat” ve “sosyopat” olarak adlandırılmıştır. Hilekarlık ve suç işleme yatkınlığı Antisosyal Kişilik Bozukluğunun başlıca özellikleridir.
10 Ocak 2022

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınav esnasında yeterince kullanılmasına engel olacak düzeyde yoğun bir kaygı hali olarak tanımlanır. Kişi için sınav adeta bir tehlike haline gelmiştir. Bu nedenle hissedilen tehdit ve tehlike dolayısıyla kişi derslerine yeterince odaklanamaz ve sınava çalışamaz.
8 Ocak 2022

Çocuklarda Gece Korkuları

Çocuklarda gece korkusu aynı zamanda uyku terörü ismiyle de bilinmektedir. Literatürde bir çeşit uyku bozukluğu olarak geçmektedir. Sıklıkla 3 ila 6 yaşları arasında görülmektedir. Gece korkusu, çocuklar uykuya daldıktan 1.5 ila 2 saat sonra meydana gelmektedir. Bir anda uykuyu bölmektedir. Genellikle, gerginlik, ağlama, titreme, korku gibi belirtiler eşlik etmektedir.
6 Ocak 2022

Öz Şefkat

Öz-şefkate sahip insanlar, hata yaptıklarında veya güç durumlarla karşılaştıklarında bu durumun insana özgü olduğunu düşünerek kendilerine sevgi ve şefkatle yaklaşabilmektedirler. Her şeyi kontrol etmenin mümkün olmadığının, hayatta zorluklar ve talihsizlikler olabileceğinin farkındadırlar.
4 Ocak 2022

Sosyal Kaygı

Sosyal kaygısı olan bireyler toplum tarafından genellikle utangaç, sessiz, içe kapanık olarak tanımlanırlar. Çekingenlik ve sosyal kaygı ayrı kavramlardır. Her birey sunum yapmaktan, topluluk önünde konuşmaktan, yeni biriyle tanışmaktan çekinebilir ancak bundan kaçınmazlar. Sosyal kaygısı olan bireylerde ise kaçınma davranışları görülür, değerlendirilecekleri ortamlara gitmek istemezler.
31 Aralık 2021

Boşanmış Ebeveynlerin Çocuğu Olmak

Ebeveynlerin boşanma sonrasında artık hep birlikte aynı evde yaşamıyor olma düşüncesi çocukta yoğun birçok duygu ve karmaşık duygular ile birlikte iç içe yaşanmasına neden olabilir. Çocukların ebeveynlerinin boşanma kararına nasıl bir tepki vereceğini tahmin etmek zor olabilir.
30 Aralık 2021

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Göz hareketlerinin yanı sıra çift yönlü uyarım sağlayabilecek faklı materyaller geliştirilmiştir.
24 Aralık 2021

Flört Şiddeti

Flört şiddeti; kişilerin yaralanması, ölümü ile sonuçlanabildiği gibi maruz kalan kişide öz güven azalması, depresyon, intihar düşünceleri ve girişimleri, kaygı bozuklukları, öfke patlamaları, madde kullanımı, uyku ve yeme bozuklukları gibi etkileri olur.
21 Aralık 2021

Çocuk Gelişiminde Pozitif Disiplin

Aile, çocuğun sosyal becerilerini geliştirdiği, aidiyet ve güven hissini tattığı, sevildiğini hissettiği, bağ kurmayı öğrendiği yerdir. Çocuğa aile ortamında kendini özel, biricik ve önemli biri olarak hissetmesi için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de pozitif disiplin olarak bilinmektedir.
15 Aralık 2021

Duygusal Manipülasyon

Manipülasyon, pozitif ve negatif olmak üzere iki farklı türde gerçekleşebilir. Yapıcı/olumlu manipülasyon aşırı baskı ve sömürü olmaksızın kişiye reddetme seçeneği sunan manipülasyon türü olarak tanımlanabilir ve bu tür manipülasyonlar duygusal ilişkilerde, romantik ilişkilerde, aile ve iş ilişkilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
14 Aralık 2021

Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı

Bağımlılık, bir nesne veya davranışa aşırı düşkünlük olarak tanımlanır.Kişi o nesne olmadan ya da o eylemi gerçekleştirmeden hayatını sürdüremez hale gelir. Bağımlılık genellikle sigara, alkol, uyuşturucu gibi somut maddelerin kullanımı ile ilişkili olarak değerlendirilmekteydi.Fakat son yıllarda bilgisayar, internet, çevrimiçi oyun, tablet, mobil telefon gibi teknolojik cihazlar ve uygulamalar için de geçerlidir. Bu teknolojinin aşırı kullanımı kişilerde teknoloji bağımlılığına yol açabilmektedir.
14 Aralık 2021

Çocuklarda Sosyal Medya Etkileri

Bu yazıda çocuklarda sosyal medya etkilerinden bahsedilmektedir. Sosyal medya çocukların; sosyal medyadaki sosyal becerilerini geliştirir. Belli bir arkadaş grubuyla sürekli irtibat halinde olmak aidiyet hislerini güçlendirir. Bilgi edinme olanaklarını artırır. Kendilerini keşfetme sürecine destek sağlar. Kendileriyle aynı fikirde olan akranlarıyla paylaşımda bulunarak düşüncelerine destek bulmalarını sağlar.
14 Aralık 2021

Narsisizm

Narsisizm, “bireyin diğer bireyler tarafından kabul görebilmek için güce ve üne ihtiyaç duyması, bu güç ve ünle ilgili hayaller kurması, benlik yapısına normalin üstü bir seviyede girmesi, kendisine yapılan eleştirilere karşı savunma tutumu sergilemesi ve bu eleştirileri kabullenememesi, etrafındaki bireyleri küçük görmesi ve önem vermemesi, sosyal ilişkilerinde hissettiği ilgi eksikliği dolayısıyla başkasına bağlı olması” olarak tanımlanmaktadır.
13 Aralık 2021

Ders Çalışma Motivasyonu

Eğer ders çalışmak için yeterince motivasyonunuz varsa, bir hedefiniz var ve bu hedefe doğru sizi itecek bir arzuya, dolayısıyla enerjiye sahipsiniz demektir. Motive olmuş bir öğrenci demek belli bir ruh halini yakalamış öğrenci demektir.
8 Aralık 2021

Ergenlik Döneminde Ebeveyn Yaklaşımı

Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasında köprü görevi gören, birçok değişimin birlikte yaşandığı ve gelişimi de beraberinde getiren bir geçiş dönemidir.
6 Aralık 2021

Çocuklarda Akran Zorbalığı

Zorbalık, gücüne güvenerek başkalarına güç uygulanması demektir. Zorba, güç uygulayan kişiye denir. Akran zorbalığı ise daha güçlü kişi ya da kişiler tarafından daha az güçlü kişiye uygulanan tekrarlı psikolojik ya da fiziksel eziyet olarak bilinir. Akran zorbalığı yapanlar, bilinçlidir. Akran zorbalığı sözel, fiziksel duygusal, siber şekillerde ortaya çıkabilir.
3 Aralık 2021

Ergenlerde Akran İlişkileri

İnsan, yaşamının her döneminde diğerlerinin varlığına ihtiyaç duyar ve tamamen yalnız olmak rahatsızlık verir. Diğerlerine olan bu ihtiyaç, ergenlik döneminde artar.
2 Aralık 2021

Aile içi iletişim

İletişim, insanların birbiri ile birlikte bilgi paylaşımı yaptığı bir etkinlik olarak tanımlanır.İletişim insanlar için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Ayrıca insanlar iletişim kurarak birbirleriyle bağ kurarlar.
1 Aralık 2021

Mevsimsel Depresyon

Mevsim değişikliklerinin kişinin ruhsal durumunu, enerji düzeyini, uyku süresini, iştahı ve yemek alışkanlıklarını ve sosyal yaşantısını etkileme derecesinin normale göre fazlalığı mevsimsellik olarak tanımlanabilir.
29 Kasım 2021

Partner Kıskançlığı

Kıskançlık duygusal, sosyal, bilişsel boyutları olan psikolojik bir yapıdır.  Partnere karşı hissedilen kıskançlık, romantik ilişkilerde oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Yapılan pek çok araştırma, partner kıskançlığının romantik ilişki doyumunu azalttığını ortaya koymuştur.
25 Kasım 2021

Çocuklarda Özgüven ve Özgüven Kazanımı

Özgüven, kişinin kendine dair olumlu duygular hissetmesi ile kendini iyi hissetmesi ve kişinin kendine güvenme duygusu olarak bilinmektedir.Özgüven, çocuğun dünyaya gelmesiyle başlamaktadır. Ve hayat boyu gelişim göstermeye devam etmektedir.
24 Kasım 2021

Ergenlerde Romantik İlişki

Ergenlik döneminde olan bireyler; duygusal, bilişsel, fiziksel anlamda hızlı bir gelişim ve değişim sürecine girerler.Bu dönemde romantik ilişki anlamında da birçok değişim görülür. Romantik ilişki ve arkadaşlık ilişkileri yükselişe geçer, ebeveynlerle paylaşım azalmaya başlar.
19 Kasım 2021

Travma Sonrası Büyüme

Travmatik yaşantılar, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin bulunduğu, ağır yaralanmanın veya fiziksel bütünlüğe yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da şahit olduğu olaylar olarak tanımlanmaktadır.
19 Kasım 2021

Kronik Yorgunluk

Kişilerin yeterli miktarda dinlenmesine rağmen sürekli olarak kendilerini yorgun hissetmeleri, iş verimliliklerinin düşmesi, isteksizlik ve sosyal hayattan uzaklaşma, mutsuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren psikolojik bir sorundur.
19 Kasım 2021

Bebeklerde Uyku Eğitimi

Bebekler ilk aylarda dünyaya alışma, anne karnından tanımadığı ortama adaptasyon süreci içinde olurlar.Dünyaya geldikleri ilk aylarda bebekler kendilerini hala anne karnında gibi hissederler. Bu dönemde bebeğe bol bol sarılıp ona güvende olduğunu hissettirmek önemlidir.
19 Kasım 2021

Beden İmajı ve Beden Olumlama

Beden imajı, bedenimize yönelik memnuniyet düzeyimizi içeren bir kavramdır.
19 Kasım 2021

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun ve oyuncaklar yardımıyla çocuğun kendi problemlerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve duygularını ifade etmelerini sağlayan terapi türüne “oyun terapisi” denir.
17 Kasım 2021

Pandemi Sonrası Okula Adaptasyon

Tüm dünyayı ve ülkemizi esir alan COVID-19 salgını birçok sorunla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur.Bunlardan biri, okul sürecinde yaşanan aksaklıklar. Okullarda eğitime ara verilmesi ve okulda alınan eğitimin çevrimiçi olarak düzenlenmesi en çok çocukları etkiledi.